Door op 25 oktober 2012

Stop sloop deel St Nicolaascomplex

Het St Nicolaas scholencomplex in Amsterdam-Zuid dreigt gesloopt te worden. Dat kan wat ons betreft niet, want de bebouwing heeft een bijzondere cultuur-historische waarde. Dat zeggen wij niet alleen, dat vinden ook het Bureau Monumenten en Archeologie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het St Nicolaascomplex behoort tot de ‘100 van Tjeerd Herrema’, vernoemd naar de voormalige wethouder die honderd gebouwen en complexen in de stad verklaarde tot jong erfgoed dat beschermd moet worden. Dat betekent nog niet dat die gebouwen automatisch monumentenstatus hebben.

Helaas zijn al veel gebouwen op deze lijst tóch gesloopt dankzij versoepelde wetgeving. Die maakt mogelijk dat tegenwoordig alleen een sloopmelding nog nodig is, waarna overgegaan kan worden tot sloop.

Dat mag het St Nicolaascomplex wat ons betreft niet overkomen. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld (zie onder). We gaan in gesprek met het stadsbestuur om sloop tegen te houden en te bezien wat er mogelijk is om in ieder geval delen van het complex te behouden voor nieuwe activiteiten.

Leuk om te weten en te kijken: op 11 november zendt het TV-programma ‘Hoop of Sloop’ een aflevering uit over het St Nicolaascomplex. Om 16.05 op Nederland 2.

Michiel Mulder is gemeenteraadslid voor de PvdA.