Stop de #wooncrisis door meer volkshuisvesting en minder markt

Door Tom Leenders op 30 oktober 2019

Maandag 29 oktober verscheen er een gezamenlijk opiniestuk in het Algemeen Dagblad van de gemeenteraadfracties van de PvdA, GroenLinks en SP uit de vier grote steden waarin we gezamenlijk het kabinet opriepen om actie te ondernemen tegen de immense #wooncrisis door te kiezen voor meer volkshuisvesting en minder markt. Lees hieronder het artikel:


Woon je op je 30ste nog thuis, is de leraar van je kind gedwongen uit de stad verhuisd of ben je starter en is je bod op je droomhuis weer overboden? Dan ben je niet de enige. Een fijne, betaalbare woning in onze steden wordt van een recht steeds meer een privilege. In onze steden heerst een #wooncrisis.

Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de vrije markt die de laatste decennia te veel vrij spel heeft gekregen op een speelveld dat er niet geschikt voor is.  De volkshuisvesting – zoals wij het liever noemen – bepaalt hoe wij in onze steden samen wonen, werken en dus leven. Het algemeen belang dat we daarin hebben, loopt niet gelijk aan de belangen die de vrije markt heeft.

Door onze volkshuisvesting als vrije markt te benaderen, is er in tijden van economische tegenspoed te weinig gebouwd, worden woningcorporaties uitgeknepen met hoge belastingen en hebben lokale overheden te weinig instrumenten gekregen om prijzen te reguleren.

Hierdoor is het tekort aan betaalbare woningen immens geworden. De sociale voorraad is te klein en in de vrije sector zijn woningen door de grote vraag onbetaalbaar en onbereikbaar voor mensen met een gemiddeld inkomen. De #wooncrisis raakt aan bestaanszekerheid, aan kansengelijkheid voor onze inwoners en aan de samenstelling van onze steden.

Dat er bewuste politieke keuzes aan de #wooncrisis ten grondslag liggen, stemt ons droevig maar hoopvol tegelijk. Het betekent namelijk dat je het tij ook kunt keren. Als steden kunnen we dit niet alleen. We hebben het kabinet nodig. Daarom presenteren de fracties van de PvdA, Groenlinks en de SP uit de vier grote steden vandaag maatregelen die het kabinet moet nemen om de #wooncrisis op te lossen, gebaseerd op twee uitgangspunten: meer volkshuisvesting en minder markt.

Zo moet onze sociale voorraad groter worden door woningcorporaties meer financiële ruimte te geven. Schaf daarom de verhuurdersheffing af. De extra woningen die hierdoor gebouwd worden, moeten toe komen aan zowel lage- als middeninkomens. Hiermee kunnen we onze jongeren voor de stad behouden en onze leraren, verpleegkundigen en politieagenten een plek geven.

Tegelijkertijd moet de vrije markt minder vrij worden. De mate waarin woningbezit op dit moment lucratief is, strookt niet met het algemeen belang en vergroot de ongelijkheid. Het kabinet moet daarom een woonplicht introduceren, met wetgeving komen om snelle winsten af te romen en de positie van starters versterken ten opzichte van beleggers.

Wij willen diverse steden waar de dikte van je portemonnee niet je kans op een fijne, betaalbare woning bepaalt. De te vrije woningmarkt heeft de afgelopen jaren laten zien het tegenovergestelde te veroorzaken. Het is tijd om al onze inwoners het recht op de stad terug te geven.

Kabinet, kies daarom voor meer volkshuisvesting en minder markt.

De gemeenteraadsfracties van de PvdA, GroenLinks en SP uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Tom Leenders

Tom Leenders

Tom Leenders is duoraadslid bij de fractie van de PvdA Amsterdam met als belangrijkste portefeuilles Wonen & Bouwen, Ruimtelijke Ordening en de Digitale Stad.

Meer over Tom Leenders