Door Carolien de Heer op 20 juli 2016

Stop de afbraak van de Stadsbank van Lening

Twee weken geleden sprak ik met Lex. Lex is zzp-er en verdient op zich prima. Hij kan zijn vaste lasten betalen, elke maand boodschappen doen en zijn dochter goed op te laten groeien. Maar nu heeft hij een probleem want zijn koelkast is onverwachts stuk gegaan en daarvoor heeft hij geen potje. Daarom is hij vandaag bij de Stadsbank van Lening om wat sieraden te belenen (als onderpand voor een lening gebruiken). Het probleem is dat dit belenen door dit stadsbestuur steeds moeilijker wordt gemaakt en Lex in de armen drijft van private pandjesbazen die het 4 of 5 dubbele vragen. Al 400 jaar helpt de Stadsbank van Lening mensen die even geld tekort komen voor een belangrijke uitgave en die belangrijke functie moeten we niet weggooien. Het lijkt er echter op dat dit nu toch gebeurt.

Het grootste misverstand over de Stadsbank van Lening is misschien wel dat daar alleen maar mensen komen met een minimuminkomen. Die komen er ook, maar vaak zijn het mensen zoals Lex, die een middeninkomen heeft, maar onverwachte financiële tegenvallers moeilijk kan opvangen in een dure stad als Amsterdam. Bijna 40% heeft een inkomen tussen 1000 en 2000 euro netto. Lex komt niet in aanmerking voor armoederegelingen. De Stadsbank van Lening is er voor iedereen. Dit jaar heeft dit stadsbestuur echter de beleenrente (de rente waartegen je spullen beleent) met meer dan 3% verhoogd. Daarnaast sluit ze een filiaal en mag je straks alleen nog maar goud belenen. Ik noem dit afbraak. Zeker omdat het totaal onnodig is. De gemeente verdient aan de Stadsbank van Lening.

Ik heb daarom tijdens de afgelopen raadsvergadering voorstellen gedaan om deze bezuinigingen niet door te laten gaan. De coalitie stemde daar helaas tegen waardoor mijn voorstellen niet zijn overgenomen. Van de VVD snapte ik het nog enigszins, maar van partijen als D66 en SP die zeggen te staan voor de (lage) middeninkomens vind ik dit echt onbegrijpelijk.

Carolien de Heer

Carolien de Heer

Carolien de Heer is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Studeerde politiek- en sociaal culturele wetenschappen. In het verleden was zij onder meer politiek assistent van Jet Bussemaker. Inmiddels is zij werkzaam als beleidsadviseur bij de CNV Vakcentrale.

Meer over Carolien de Heer