23 september 2003

Steun voor Stedelijk onder voorwaarden

Persbericht PvdA Amsterdam

Steun voor Stedelijk Museum voorstel onder strikte voorwaarden

De PvdA fractie steunt voorshands het collegevoorstel om maximaal 10 miljoen extra te reserveren voor het Stedelijk Museum. De PvdA eist echter een aantal harde financiële garanties om te bereiken dat dit de laatste tien miljoen is en om te voorkomen dat de gemeente bij de eindafrekening voor de derde keer de beurs moet trekken.

De PvdA fractie verbindt derhalve een aantal strikte voorwaarden aan het daadwerkelijk toekennen van de extra 10 miljoen. Zo moet er eerst een keiharde garantie zijn dat het nog ontbrekende bedrag van minimaal 23 miljoen –volgens de commissie Sanders is 80 miljoen noodzakelijk om de weg naar de top terug te vinden- volledig door derden bijeen zal worden gebracht. Daarnaast zal de garantie moeten worden afgeven dat de uiteindelijke bouwkosten binnen de nieuwe financiële kaders zullen blijven. De voorwaarden waaronder derden geld aan het museum ter beschikking stellen, zullen transparant en passend dienen te zijn.

Mocht de fundraising voor een nog nader te bepalen datum onverhoopt niet slagen, dan wordt alsnog binnen het oude financiële kader van 57,4 mln uitsluitend het bestaande gebouw gerenoveerd.

Tenslotte is het voor de PvdA fractie van groot belang dat de reservering van 10 miljoen extra voor het Stedelijk Museum niet ten koste zal gaan van dat wat wij als de belangrijkste opdracht voor de komende periode zien: Het ongedaan maken van de klappen die Den Haag uitdeelt aan de mensen die het moeilijk hebben in onze stad. Dit laatste betekent dat wij een definitief besluit over de extra reservering van 10 miljoen pas kunnen en willen nemen bij de begrotingsbehandeling 2004.

Amsterdam verdient een Stedelijk Museum van niveau. Amsterdam verdient het ook dat de eindeloze discussie over het Stedelijk Museum na 14 jaar wordt afgerond met een helder besluit. Dat besluit moet nu maar eens genomen worden.


Voor meer informatie: Charlotte Riem Vis: 06-28448360