12 juni 2016

Stand van zaken Themateam Groen en Duurzaam

In dit artikel lees je de stand van zaken van het ThemaTeam Groen & Duurzaam.

De start

Het themateam dat aanvankelijk ‘duurzaamheid’ was genoemd, heeft door een samenloop van omstandigheden een wel erg late start gemaakt, om precies te zijn zaterdag 23 april 2016.

Als een van de eerste daden heeft het zich omgedoopt tot Themateam Groen en Duurzaam. Deze benaming sluit goed aan bij de terminologie die de gemeenteraadsfractie hanteert. Bovendien wil de PvdA ook voor ‘groen’ staan en zich dit predicaat niet (langer) door andere partijen laten afsnoepen.

Teamleider is Margreet Elings en haar teamgenoten zijn Aron Scheffer en Johan van Schaick.

Eerste inventarisatie

Het team is natuurlijk niet alleen met zijn naam bezig geweest. Om te beginnen is een eerste inventarisatie gepleegd van wat er binnen de partij al zo gaande is, of was. De revue passeerden

 • het Netwerk PvdA Duurzaam (initiatief van Rolf Steenwinkel);
 • het Duurzaamheidcafé (initiatief Micha Lubbers, geen lid meer);
 • het verkiezingsprogramma 2014-2018 met de 10 nog steeds actuele actiepunten;
 • de standpunten van de raadsfractie (zie de website onder ‘standpunten’) waarin groen wordt gekoppeld aan de leefbaarheid en duurzaam aan schone lucht en de energierekening;
 • de vele leden die zichtbaar en onzichtbaar bezig zijn op deze gebieden.

En buiten de partij, onder meer:

 • initiatieven als de Tuinen van West, en met name de Fruittuin die symbool staat van hoe het ook kan (en moet);
 • actuele problemen bijv. van de tweetakt vervuiling door brommers en scooters en de dieselvervuiling, waaronder die van het gemeentelijke wagenpark;
 • het zonnepanelenvraagstuk.

Ook kwamen allerlei eigen ideeën op tafel van zonnepanelen op de Jaap Edenbaan tot en met aanpak van de vervuiling door de twee- en meerwielers.

Afgesproken werd contacten te gaan leggen met mensen binnen de partij en de gemeente. Niet alleen om informatie maar ook in een poging een lokaal netwerk op te bouwen, partijleden enthousiast te maken en de discussie binnen de afdeling een stevige slinger te geven, bijvoorbeeld in politiek café De Rode Werf.

De eerste contacten binnen de partij zelf

De eerste contacten binnen de partij leverden een schat aan informatie. Een goede tip kwam van Thijs Reuten om bij dit thema verbinding te leggen met thema’s als economie en werk, belangrijke PvdA thema’s.

Wat de activiteiten van de gemeenteraadsfractie betreft geeft een blik op het onderwerp ‘standpunten’ goed zicht, o.a. behoud van de groene scheggen, realiseren van buurtparkjes, ruimte voor stadslandbouw, energie, schone lucht, behoud van volkstuinen, schone en duurzame cultuurpanden en nul CO2 uitstoot.

Het gesprek met Pia van den Berg, enthousiast woordvoerder duurzaamheid, gaf hieraan het echte, goede gevoel. De fractie is heel actief en krijgt veel steun voor haar moties. Graag zou zij 23 juni de ledenvergadering hebben toegesproken maar dan is er fractievergadering.

Al werkende komen er steeds meer leden in beeld, maar niet alles kan tegelijk en in zo’n korte tijd. Na de zomervakantie verder.

‘De boer op’  

Behalve een door Milieudefensie georganiseerde discussiebijeenkomst  over ‘de gezonde stad’ heeft het team enkele werkbezoeken afgelegd:

 • Twee bedrijven in het gebied ‘Tuinen van West’, het permanente stadslandbouwgebied in het meest westelijke deel van de stad: ‘Fruittuin van West’ en ‘MijnStadstuin’;
 • FabCity op de Kop van het Java eiland.

De Fruittuin en MijnStadstuin googelen is leuk, maar dáár moet je écht geweest zijn. En dat geldt in feite ook voor FabCity (tot en met 26 juni 2016).

Normaal gesproken lukt het het team niet nog vóór 26 juni een werkbezoek voor PvdA leden aan Fabcity te organiseren. Advies: Ga op eigen gelegenheid. Er zijn gratis rondleidingen. Maar mocht zich toch nog een mogelijkheid voor een georganiseerde rondleiding voordoen, al was het alleen maar naar De Stelling van Amsterdam 2.0 (zie hieronder) dan laat het team dit via de nieuwsbrief weten.

Informatie over Fabcity: www.europebypeople.nl/fabcity

Een bezoek aan de ‘Tuinen’ staat voor na de zomervakantie op de rol.

Daar zal Wil Sturkenboom, de ‘boer’ van de Fruittuin belangstellende PvdA leden graag ontvangen in het TuinCafé (hmmmmm heerlijke appeltaart!) voor een presentatie en discussie. Met een rondleiding door het ‘winkelcentrum’, langs de eigen verrassend eenvoudige warmwatervoorziening en de zelfpluk-boomgaard. Daar lopen kippen vrij rond ter bestrijding van ongewenst bodemgespuis, voor de mest en voor de zelfraap-eieren. Een echt biologisch-dynamisch bedrijf dus, zonder zweverigheid, goed voor mens, milieu én lokale werkgelegenheid.

‘Mijnstadstuin’ is 4 hectare doe-het-zelf voedselvoorziening. Het bedrijf levert ruimte, kennis, ondersteuning en middelen waarmee iedereen zelf in zijn voedsel kan voorzien. Gezonde groenten uit eigen grond, met de ICT gemakken van vandaag. Initiatiefnemer Robin van Asperen zal de ledenvergadering van 23 juni alvast een spiegel voor houden, als voorproefje op het bezoek.

Fabcity inspireert

Het werkbezoek zou een uur duren, maar liep tot twee uur uit en dan nog moest dit op het laatst gehaast gebeuren vanwege andere verplichtingen van de teamleden. Aan de overenthousiaste gids Svetlana heeft het niet gelegen. Is (iemand binnen) de PvdA nog op zoek naar een van oorsprong Servisch-Kroatische die goed Nederlands spreekt en op zoek is naar werk? Grijp je kans.

Toevallig vlak voor het werkbezoek was het themateam benaderd door de raadsfractie om advies. In het kader van de jaarrekening 2015 en de voorjaarsnota 2016 was er financiële ruimte voor o.m. duurzaamheid. Het team heeft die uitdaging niet op zich laten zitten. Met name twee van de projecten die voor het team eruit sprongen zijn voorgedragen. Maar los van het incidentele karakter van het geld vindt het team dat deze projecten zeer veel aandacht verdienen:

 • stellingDe Stelling van Amsterdam 2.0

Dit is het initiatief van ‘MyEarth’ (www.myearth.global) dat de Stelling van Amsterdam wil omvormen tot een nieuwe, moderne   verdedigingslinie voor luchtkwaliteit, veiligheid, bedrijvigheid, werkgelegenheid en grondstofleverancier van biomassa en houtverwerking. Hierdoor ontstaat 25.000 hectare rendabel landschap met ook ruimte voor gezonde veeteelt met regionale voedselproducten binnen de Metropool Regio Amsterdam. Hoe veel mooier willen we het hebben?

Het is de bedoeling een lint langs wegen aan te leggen van speciaal veredelde, voornamelijk inheemse, planten met ‘harig’ blad dat fijnstof opneemt en een zeer grote opnamecapaciteit CO2 heeft en een veerkracht heeft als geluidsscherm en (midden)bermbeveiliging en bovendien nog een recreatiefunctie heeft en zeker ool als attractie die aansluit op de historische betekenis van de Stelling van Amsterdam (‘1.0’) met een doorloop naar Almere waar in 2022 de Floriade is. Het gefaseerd eens in de vijf jaar snoeien en dunnen levert naast werk- en productiegelegenheid een permanent aanbod biomassa en hout op.

Zie voor meer informatie www.destelling2.nl en het VPRO programma Tegenlicht van 22 februari 2015.

 • fietsCycle City Circle

Op Fabcity staat een nieuw, ruimtebesparend fietsenrek, de Cycle City Circle. Binnen en buiten te gebruiken. Hier getoond wordt een cirkel van enkele meters doorsnee waar 20 fietsen kunnen worden opgehangen. Binnen de cirkel is dan nog plaats voor een boom. De fietsen hangen aan hun voorwiel aan haken. Ophangen en eruit halen gaan heel gemakkelijk. Daarmee is dit fietsenrek ook geschikt voor gebruik door kinderen en ouderen. Voor meer informatie zie http://www.lo-minck.nl/fietsen-parkeren/velowup/.

En verder:

Inmiddels heeft het themateam nog weer diverse suggesties van een partijlid ontvangen. Het zal hier serieus naar kijken. Het team staat open voor ideeën en discussie. Kom op PvdA-ers: laten we gaan verder gaan als PvdA: Partij voor duurzaam Amsterdam.