Door op 8 februari 2016

SP, PvdA & D66: Meer erkenning voor naoorlogse wandkunst

SP, PvdA en D66 willen dat Amsterdam meer aandacht besteedt aan het beheer en behoud van naoorlogse wandkunst. Deze kunstvorm, die veel werd gebruikt in stadsuitbreidingen na de Tweede Wereldoorlog, dreigt door sloop, herbestemming of stadsvernieuwing voor altijd verloren te gaan als de gemeente niet ingrijpt. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Deze kunst staat symbool voor een tijdperk in de geschiedenis. Als we achteroverleunen raken we een bladzijde uit de kunstgeschiedenis kwijt, en dat is zonde. Dat willen wij voorkomen.” 

Tijdens de wederopbouwperiode (1940-1965) kende Amsterdam een enorme groei. Nieuwe wijken en tuinsteden schoten uit de grond, met de daarbij behorende openbare gebouwen. Daarbij werd veel samengewerkt met kunstenaars die deze nieuwe gebouwen van onder andere mozaïek, glasramen en sculpturen mochten voorzien.Helaas zijn veel gebouwen uit deze tijd gesloopt of aan vervanging toe, waardoor ook de monumentale kunst verloren dreigt te gaan. Daarom roepen SP, PvdA en D66 via een initiatiefvoorstel de gemeente op om door middel van uitname, herplaatsing en restauratie zoveel mogelijk wandkunst te behouden voor de stad. PvdA-raadslid Pia van den Berg: “Als een aantal kunstliefhebbers destijds niet zo alert waren geweest, was de prachtige wandschildering ‘ Vragende Kinderen’ van Karel Appel in het voormalige Stadhuis, het huidige Grand Hotel, vernietigd. We moeten er toch niet aan denken. Laten we daarom de naoorlogse wandkunst in Amsterdam zoveel mogelijk koesteren”.

Ook pleiten de partijen voor meer erkenning en bekendheid van de Amsterdamse wandkunst. Zo wordt de gemeente aangespoord om actief alle naoorlogse wandkunst in kaart brengen, te beheren en bekend te maken met de Amsterdamse bevolking. D66-raadslid Marcel van den Heuvel: “De gemeente maakt het mogelijk deze unieke kunst beschikbaar en zichtbaar te maken, de plaatsingskosten moeten vervolgens wel worden betaald door ontwikkelaars, niet door de gemeente Amsterdam.”