31 januari 2021

Solliciteer voor de Verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA Amsterdam

Het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 geeft richting aan de politieke lijn van de gekozen volksvertegenwoordigers van de PvdA in het gemeentebestuur van de stad Amsterdam. Bovendien laat het zien waar de PvdA in Amsterdam voor staat, wat de leden belangrijk vinden en in welke richting zij de stad willen ontwikkelen. Natuurlijk sluit dit programma aan op het Landelijk Verkiezingsprogramma, waarbij we in Amsterdam eigen nuances aanbrengen. Verder moet het aansluiten bij de waarden die de PvdA nastreeft en tegelijkertijd aansluiten bij wat inwoners van Amsterdam belangrijk vinden. Een verkiezingsprogramma moet tenslotte inwoners van Amsterdam kunnen overtuigen om op de PvdA te stemmen.

Het opstellen van een goed verkiezingsprogramma is een zware verantwoordelijkheid. Het verkiezingsprogramma wordt geschreven door de verkiezingsprogrammacommissie, onder leiding van commissievoorzitter Amma Asante, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de PvdA Amsterdam. Het is belangrijk dat de mening van leden van de PvdA en anderen met een sociaal-democratische visie op Amsterdam actief wordt opgehaald en verwerkt in het programma.

De commissie bestaat uit tien leden, waarvan vier leden aanwezen worden door verschillende gremia in de partij en vijf leden via een openbare sollicitatie worden geworven. De voorzitter van de commissie is reeds benoemd in de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Amsterdam op dinsdag 12 januari.

Aangewezen leden:

 • 2 bestuursleden (worden aangewezen door het bestuur)
 • Een lid van de huidige fractie (wordt aangewezen door de fractie)
 • Een lid vanuit de Jonge Socialisten (wordt aangewezen door de Jonge Socialisten Amsterdam)

Het programma wordt geschreven in de periode 1 april tot eind september 2021. 

Wij nodigen sollicitanten uit voor de functie van commissielid van de Verkiezingsprogrammacommissie voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

Wij zijn op zoek naar de volgende functies:

 • Een secretaris/schrijver
 • Een hoofdredacteur/schrijver
 • 3 algemene leden

Wij zoeken enthousiaste kandidaten, bij voorkeur met een achtergrond als expert/professional of als ervaringsdeskundige in de volgende centrale thema’s:

  • Wonen
  • Onderwijs & jeugd
  • Leefbare & groen stad 
  • Inclusie, gelijkheid & rechtvaardigheid
  • Economie, werk & inkomen

Hieronder volgt een toelichting op elk van de drie functies.

Toelichting rol secretaris/schrijver:

  • Ondersteunen van voorzitter
  • Secretariële taken voor de commissie
  • Organiseren schrijfproces
  • Organiseren proces van input ophalen bij leden, inwoners en expertorganisaties, zoals via verkiezingsprogramma-bijeenkomsten
  • Organiseren proces van amendementen
  • Redactie van teksten voor het programma 

Deze kandidaat heeft ervaring met het schrijven van teksten en redactie en heeft bij voorkeur een communicatie-achtergrond. Tijdsbesteding: tussen 8 uur – 14 p. week

(Zwaartepunt ligt in de zomerperiode. Tot mei met name secretariële rol, daarna gecombineerd met redactierol. Na de zomer het organiseren van het amenderingsproces.)

Toelichting rol hoofdredacteur/schrijver:

  • Op basis van input van de commissie en derden schrijven van concept teksten
  • Redactie van teksten van commissieleden
  • Eindverantwoordelijkheid voor de redactie, eenheid in de tekst, schrijfstijl en opmaak van het programma
  • Adviseren over een visueel aantrekkelijk en leesbaar programma
  • Begeleiden van de ontwikkeling van filmpjes met inhoud van het verkiezingsprogramma

Deze kandidaat heeft brede communicatie-ervaring, met het schrijven van teksten en redactie, bij voorkeur ervaring als hoofdredacteur en ervaring met of ideeën over het maken van online filmpjes.

Tijdsbesteding: tussen 8 – 20 uur p. week

(Zwaartepunt ligt in de zomerperiode)

Toelichting rol algemeen lid:

  • Mee-organiseren van het proces van input ophalen bij leden, inwoners en expertorganisaties, zoals via verkiezingsprogramma-bijeenkomsten
  • Aanwezig zijn bij verkiezingsprogramma-bijeenkomsten
  • Meeschrijven aan deelonderwerpen
  • Inhoudelijke inbreng op expertise-gebied
  • Voorstellen doen en contact leggen met mensen en organisatie die interessante ideeën hebben

Tijdsbesteding: tussen 4 – 10 uur p. week

Je kunt je motivatie en CV voor 7 februari mailen aan GR22Programmacommissie@pvda.nl. 

Geef daarbij aan op welke functie je solliciteert. Gesprekken vinden plaats op zondagmiddag 14 februari en woensdagavond 17 februari. 

De verkiezingsprogrammacommissie wordt op de ALV van 25 maart 2021 voorgedragen vanuit het bestuur en de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie.