31 januari 2021

Solliciteer voor de kandidaatstellingscommissie van de PvdA Amsterdam

Alle Amsterdammers met stemrecht kunnen op 16 maart 2022 stemmen voor de gemeenteraad. De PvdA Amsterdam moet hiervoor een kieslijst opstellen met kandidaten voor de gemeenteraad. Een kandidaatstellingscommissie ingesteld door de algemene ledenvergadering van de PvdA Amsterdam, doet een voorstel voor deze kieslijst aan alle leden van de PvdA Amsterdam. Deze conceptlijst wordt op 4 november vastgesteld op de ALV. De kandidaatstellingscommissie werkt op basis van een profielschets waarop zij kandidaten voor de kieslijst kunnen selecteren in een selectieproces dat bijvoorbeeld bestaat uit het schrijven van een brief, een gesprek met de commissie en een assessment. De profielschets wordt op de algemene ledenvergadering van 25 maart 2021 vastgesteld. 

Het opstellen van een kieslijst is een zware verantwoordelijkheid. De kieslijst wordt voorgedragen  door de kandidaatstellingscommissie, onder leiding van commissievoorzitter Job Cohen. Hij is op 12 januari 2021 reeds benoemd door de algemene ledenvergadering. Het is belangrijk dat deze commissie, net als de kieslijst zelf, past bij de diverse partij en stad die we zijn. 

De commissie bestaat, naast de voorzitter uit 9 andere leden, waarvan 1 lid wordt aangewezen door de Jonge Socialisten. De commissie is actief tussen 1 april 2021 tot begin november 2021. 

Wij nodigen sollicitanten uit voor de functie van commissielid van de Kandidaatstellingscommissie voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

Wij zijn op zoek naar de volgende functies:

 • Een vicevoorzitter
 • Een secretaris
 • 6 algemene leden

Wij zoeken enthousiaste kandidaten, die kijk hebben op wat gemeenteraadsleden moeten kunnen, wat onze stad van haar politieke vertegenwoordiger verlangt en wie onze partij en idealen goed kan vertegenwoordigen. 

Toelichting rol vicevoorzitter 

  • Ondersteunen en indien nodig vervangen van voorzitter
  • De kandidaatstelling onder de aandacht brengen van alle leden en niet-leden, zodat er veel geschikte kandidaten solliciteren. 

Deze kandidaat heeft ervaring met kandidaatstellingcommissies, politieke ervaring en een breed netwerk in stad en partij. Tijdsbesteding: tussen 4 – 6 uur per week. (Zwaartepunt ligt in de periode september – oktober). 

Toelichting rol hoofdredacteur/schrijver:

 • Secretariële taken voor de commissie
 • Communicatie met kandidaten 
 • Organiseren van selectieproces 

Deze kandidaat heeft secretariële ervaring, en is betrokken geweest bij vergelijkbare processen in onze partij. Tijdsbesteding: tussen ongever 8 uur per week

(Zwaartepunt ligt in juni/juli en september/oktober). 

Toelichting rol algemeen lid:

  • Organiseren en uitvoeren van selectieproces
  • Beoordelen kandidaten (geldt uiteraard voor alle leden)

Tijdsbesteding: tussen 4 – 6 uur p. week (zwaartepunt ligt in september en oktober). Deze kandidaten zijn goed in het herkennen van talent, teamdynamiek en hebben visie op stad en partij. 

Je kunt je opgeven voor 7 februari mailen aan toongeenen@gmail.com. Een korte motivatie is gewenst. Geef aan welke functie binnen de commissie je ambieert. Eventuele gesprekken vinden in de week van 8 februari plaats (kort en telefonisch). 

De kandidaatstellingscommissie wordt op de ALV van 25 maart voorgedragen vanuit het bestuur en de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie.