17 maart 2020

Sofyan en Marjolein over het Coronavirus in Amsterdam

door: Sofyan Mbarki en Marjolein Moorman

Kinderen die boodschappen doen voor hun op leeftijd zijnde buren, spontane spandoeken om ons zorgpersoneel een hart onder de riem te steken en horecabedrijven – nota bene zelf zwaar getroffen – die hun producten doneren aan de met tekorten kampende voedselbanken. Dit is Amsterdam. Dit is ons Amsterdam. Die lieve stad waar we in de figuurlijke zin des woords naar elkaar toe kruipen als het moeilijk wordt. Een arm om elkaar heen slaan, ook al mag dat nu in letterlijke zin even niet.

En moeilijk is het. Daar kunnen we niet omheen. Als Amsterdam hebben we net als grote andere delen van de wereld te maken met een crisis, veroorzaakt door een zich snel verspreidend virus waar veel mensen ziek door zijn, gaan worden en dat – zoals helaas al heeft gebleken – ook dodelijk kan zijn. Wij wensen de mensen die ziek zijn of gaan worden en hun naasten veel sterkte, kracht en beterschap toe.

Tegen deze crisis trekken wij samen ten strijde. Dat doen we met hierboven genoemde initiatieven, maar vooral met en door al die helden op de werkvloer. De leraren die lespakketten aanpassen, de distributie-, transport en supermarktmedewerkers die ervoor zorgen dat de schappen gevuld blijven, GVB en NS medewerkers die het land en onze stad mobiel houden, schoonmakers die extra uren maken, politieagenten die zorgen voor de veiligheid en last but not least: het zorgpersoneel. Het zijn op dit moment de (huis)artsen, verpleegkundigen en al die andere mensen in de zorg die – niet geheel zonder risico – werk van ongekende grootsheid verrichten. Niets dan lof en waardering voor hen.

“Tegen deze crisis trekken wij samen ten strijde.”

Maar ook als je niet in deze sectoren werkzaam bent of geen werk hebt, ben je een ontzettend belangrijke schakel in deze gezamenlijke strijd. Door zoveel als mogelijk thuis te blijven, afstand van elkaar te houden en naar elkaar om te kijken. Denk bijvoorbeeld aan jouw in het ziekenhuis werkende buurvrouw. Neem ook voor haar wat boodschappen mee of zorg er in ieder geval voor dat de schappen niet leeg zijn als zij aan het eind van de dag naar de winkel gaat.

Voor alle Amsterdammers verandert de komende tijd het leven. En niet alleen in gewoontes. Helaas zullen ook veel Amsterdammers te kampen krijgen met minder inkomsten. Omdat hun bedrijf stil ligt, opdrachten van ZZP’ers komen te vervallen of omdat op nuluren-contract werkende mensen niet meer worden ingezet. Wij rekenen erop dat de landelijke politiek voor deze mensen regelingen gaat treffen om de pijn te verzachten. En ook lokaal zullen wij kijken wat we voor hen kunnen doen. Dit vraagt om politiek waarin ideologische verschillen even opzij worden gezet om samen te werken aan de beste oplossing voor iedereen.

Terug naar de situatie van nu. We hebben in Nederland te maken met hele bijzondere omstandigheden, die daarmee vragen om bijzonder gedrag. Wij zouden iedereen in Amsterdam willen oproepen om rustig te blijven, altijd het gezonde verstand te blijven gebruiken, de afgekondigde maatregelen op te volgen en onze instanties te vertrouwen en de ruimte te geven. Maar vooral roepen wij iedereen nogmaals op om naar elkaar om te kijken. En alsjeblieft, kijk een keertje extra om naar de mensen die het het hardste nodig hebben.

“Alsjeblieft, kijk een keertje extra om naar de mensen die het het hardste nodig hebben.”

Ook de Amsterdamse politiek gaat in een lagere versnelling draaien. Niet-urgente zaken worden voorlopig uitgesteld. Wel zullen Sofyan namens de fractie in de raad en Marjolein en Sharon vanuit het college in nauw contact staan met de burgemeester omtrent het Coronavirus in Amsterdam en overleggen over maatregelen die genomen zijn of genomen moeten worden. Mochten wij vanuit die hoedanigheid jou of jouw naasten kunnen helpen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Blijf rustig, help elkaar en pas op elkaar. We gaan dit samen doen.

Sofyan Mbarki, fractievoorzitter PvdA Amsterdam (s.mbarki@raad.amsterdam.nl)

Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede & inburgering (m.moorman@amsterdam.nl)

Ps. Wil jij je in deze moeilijke tijd inzetten voor anderen, maar weet je niet precies hoe? Breng dan eens een bezoekje aan de website www.voorelkaarinAmsterdam.nl 

“Blijf rustig, help elkaar en pas op elkaar. We gaan dit samen doen.”