Door Sofyan Mbarki op 30 juni 2016

Sofyan blogt: Heroveren, vertrouwen winnen en dan helpen

th_8b01c82b528000fdf7c8c8452ae263b2_1447173514SofyanMbarkizwartwitHangjongeren in de portieken, overlast en intimidatie op straat, vernielingen; toen ik deze week door de Banne Buiksloot liep, waande ik mij terug in mijn jeugd in Nieuw West. In mijn pubertijd waren er veel problemen met jongeren in Slotervaart, die veelal op straat rondhingen omdat er niet veel anders te doen was. De combinatie van uitzichtloosheid, te drukke en kleine woningen en de chronische verveling maakte van veel puberende jongeren jonge crimineeltjes.

Dit dreigt nu te gebeuren in Banne Buiksloot. De buurt heeft te maken met een groep van meer dan 44 jongeren die vernielingen aanrichten en bewoners intimideren en bedreiging. Wat te doen als een buurt kraakt onder de ellende die een groep tieners (want zo oud zijn de meesten) veroorzaakt?

Daarover spreken we vandaag in de gemeenteraad. Uit mijn tijd in Nieuw-West weet ik dat er niet één oplossing is voor het bestrijden van intimidatie en vernieling en het oplossen van de onderliggende oorzaken. Er zal een heel pakket aan oplossingen en maatregelen bedacht moeten worden om de jongeren in de Banne weer in het gareel te krijgen en de buurt weer veilig en leefbaar te maken. Maar dit moet wel in een strakke volgorde gebeuren waarbij inspelen op de straatcultuur beter werkt dan deze te willen verjagen of verplaatsen.

Herover de straat

Het is de eerste prioriteit om duidelijk te maken dat de openbare ruimte van iedereen is. De bewoners moeten beschermd worden; het is daarom goed dat er meer politieagenten komen en dat de schijnwerpers erop staan.
Uit mijn jeugd in Slotervaart weet ik dat het bij deze jongeren gaat om territoriumdrift. Zij hebben zich de straat, waar zij veelal toe veroordeeld zijn, toegeëigend en iedereen die ‘hun’ territorium passeert krijgt te maken met de aanwezigheid van hun ‘macht’.  Dit is ontoelaatbaar en moet onmiddellijk en zichtbaar worden aangepakt. In eerst instantie door de politie. Maar ook de tijdelijke inzet van camera’s moet serieus worden overwogen. Het is jammer dat de coalitie van D66, VVD en SP zo beknibbeld heeft op de zogenaamde buurtveiligheidsteams die nu goed ingezet hadden kunnen worden.

Win het vertrouwen

Naast het heroveren van de straat zullen met de jongeren nieuwe wegen gevonden moeten worden, individueel en als groep.  Hiervoor zullen hulpverleners en politie het vertrouwen moeten winnen. En dat is een lastige opgave als gelijktijdig de noodzakelijke repressieve herovering van de straat moet worden afgedwongen. Maar het is eerder gedaan. Maak gebruik van de straatcultuur. Werk via de ‘leiders’en spreek hen aan op wangedrag van de jongere relschoppers. Maak hen medeverantwoordelijk voor het vinden van een uitweg.

Binnen de straatcultuur speelt loyaliteit een grote rol, het is datgene wat deze jongens op straat met elkaar verbindt. Elkaar ten alle tijden beschermen en niet verlinken. Dit maakt het heel moeilijk om deze jongeren als individu aan te spreken en te corrigeren. Maak daarom gebruik van de groepshiërarchie en loyaliteit. Laat zien dat je dat ook respecteert maar positief wilt inzetten. Dat wil zeggen dat we contact maken en een relatie opbouwen als het goed is. Als er dan zaken aan de orde komen, incidenten zich voordoen, kun je altijd terugvallen op wat je als basis al had. Dat noemen we contact maken in ‘vredestijd.’

Blijven helpen naar een betere toekomst

Tot slot moeten we verder kijken dan die jongeren alleen. Ahmed Marcouch ontbood in zijn tijd als voorzitter van stadsdeel Slotervaart de ouders van de hangjongeren; hij wilde bij zijn oplossing gezinnen er actief bij betrekken. Laten we dat ook doen in de Banne. Want als we dat niet doen, dan hebben we in de toekomst weer te maken met een nieuwe generatie relschoppers.

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Hij is teamleider op het Calvijn met Junior College. Sofyan is woordvoerder Jeugd, Veiligheid en Burgerschap, en Diversiteit. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen bij hoort. We moeten nu investeren in de jonge generatie. Zij zijn straks onze leraren,

Meer over Sofyan Mbarki