10 april 2020

Sharon Dijksma: “Ondanks crisis blijven bouwen aan de toekomst”

Amsterdam bevindt zich net als grote delen van de wereld in een ongekende gezondheidscrisis. En zoals we nu al zien zal het ook een grote sociale en economische impact hebben. Het is een moment waarbij het werkelijk alle hens aan dek is. Met zeer veel respect kijk ik dan ook naar al die Amsterdammers die opstaan om er juist op dit moment voor elkaar te zijn.

Voor mij wil het bijzondere toeval dat deze crisis ook samenvalt met mijn terugkomst na het einde van mijn zwangerschapsverlof. Ondanks de heftigheid waar we ons voor gesteld zien, wilde ik een moment nemen om alle PvdA’ers en andere Amsterdammers te bedanken voor alle goede wensen die ik mocht ontvangen na de geboorte van onze dochter. Hartverwarmend, waarvoor veel dank!

“Ik wil alle PvdA’ers te bedanken voor alle goede wensen die ik mocht ontvangen na de geboorte van onze dochter.”

Veel mensen hebben me de afgelopen weken gevraagd hoe is het is om juist op dit moment terug te komen. Natuurlijk is dat in eerste instantie onwerkelijk. Veel meer dan dat echter, is het nu essentieel om de juiste keuzes te maken voor onze stad en er te staan nu het er zo op aankomt. Daar wil ik mij als wethouder van Amsterdam maximaal voor inzetten.

Dat begint met kijken wat nu nodig is. Op mijn eigen terrein is dat bijvoorbeeld het aanbieden van een stadsbrede parkeervergunning voor eerstelijns zorgmedewerkers. Helemaal in deze tijd is het zeer belangrijk dat zij overal snel ter plekke kunnen zijn. Of het verruimen van de venstertijden voor het efficiënt bevoorraden van supermarkten en apotheken. Ook kijken we naar sectoren die onevenredig hard getroffen worden. De taxibranche bijvoorbeeld, waarvan het zeer terecht is dat zij nu ook aanspraak kunnen maken op de landelijke regeling voor getroffen sectoren.

“Helemaal in deze tijd is het zeer belangrijk dat zorgverleners overal snel ter plekke kunnen zijn.”

Een andere sector die zeer hard getroffen wordt is het openbaar vervoer. Het aantal reizigers is op het moment nog 150.000 per dag, terwijl dat er normaal haast een miljoen zijn. Dat zorgt enorme financiële verliezen die door de gemeente zelfstandig niet op te lossen zijn. Ik ben wekelijks met de minister in gesprek om te kijken hoe we met deze situatie om gaan. Eind april hopen Rijk, decentrale overheden en vervoerders samen met een samenhangend pakket aan maatregelen te komen.

Ook wil ik stilstaan bij iets waar ik erg van geschrokken ben. Dat zijn mensen die zich ernstig misdragen in het openbaar vervoer door bijvoorbeeld buschauffeurs in het gezicht te spugen of verbaal te intimideren. Dat gedrag is volstrekt onacceptabel. Het is dan ook zeer terecht dat dit zwaar bestraft wordt, want dit kan niet. Terwijl juist deze crisis nog eens het grote belang van openbaar vervoer onderstreept, alleen al om mensen in vitale beroepen naar hun werk te brengen.

“De huidige misdragingen in het openbaar vervoer zijn volstrekt onacceptabel.”

Naast kijken wat er nu nodig is, moeten we ons ook meteen buigen over hoe we hier als stad samen uitkomen. Het college kijkt daarom ook intensief naar wat nodig is in de herstelfase. Ook is het van groot belang dat het beleid en bijvoorbeeld (infra) projecten waar mogelijk doorgaan zodat we als stad niet helemaal stil komen te staan en we letterlijk blijven bouwen aan de toekomst. Daarmee kan de gemeente ook zelf een impuls blijven geven aan de lokale economie en werkgelegenheid.

Ik ben dan ook zeer onder de indruk van alle creativiteit die ik op het moment in de stad zie, juist om waar mogelijk de stad Amsterdam door te laten draaien. Wat is het bijzonder zo veel mensen te zien die helpen. Ook PvdA-leden bijvoorbeeld, die elkaar opbellen om te kijken of ze wat voor elkaar kunnen betekenen. Die saamhorigheid maakt Amsterdam heel bijzonder. Een stad om zeer trots op te zijn. Dat was voor deze crisis zo, dat is tijdens deze crisis zo en zal zeker weten ook na deze crisis zo zijn.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar!

Sharon Dijksma

“Blijf gezond en let een beetje op elkaar!”