Schriftelijke vragen van PvdA Amsterdam inzake misstanden bij riviercruise-rederijen

Door Dennis Boutkan op 11 september 2018

Nieuwe, ernstige signalen over uitbuiting en mogelijk zelfs mensenhandel bij rederijen van riviercruises kwamen afgelopen weekend via verschillende media naar buiten. Het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico heeft in opdracht van Trouw en radioprogramma ‘Argos’ onderzoek gedaan. Het nieuws is ook in verschillende dagbladen verschenen.

Werknemers worden onderbetaald en uitgebuit en moeten zeer lange werkdagen maken.
Ook worden situaties genoemd waarbij werknemers hun paspoort moeten inleveren. Voor het ontduiken van wet- en regelgeving wordt gebruik gemaakt van schimmige constructies met buitenlandse firma’s. Klik HIER om meer over dit onderzoek te lezen op de website van TROUW.

Er wordt gesteld dat ‘de financiële kant, met internationale dochterondernemingen, waarschijnlijk ‘perfect legaal’ is, maar het toepassen van de Cypriotische arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid ‘zeer zeker niet’. Volgens een hoogleraar Arbeidsrecht zal blijken dat een deel van de medewerkers recht heeft op Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Het gaat ook om rederijen die gebruik maken van Amsterdamse faciliteiten. Al op 6 april 2016 heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen ingediend over de arbeidsomstandigheden bij rederijen van riviercruises die aanmeren in Amsterdam. Deze vragen zijn op 31 januari 2017 beantwoord. Over heel 2017 legden riviercruises ongeveer 2000 keer aan in de stad.

De fractie van de PvdA Amsterdam maakt zich hier ernstige zorgen over en vraagt zich af hoe het kan dat de situatie nog steeds niet is verbeterd en dat er eerder sprake is van een verslechtering. Deze uitbuiting moet hard worden bestreden en mag op geen enkele wijze worden gefaciliteerd.

Gezien het vorenstaande stelt Dennis Boutkan, namens de fractie van de PvdA, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kan het college aangeven wat er klopt van de berichtgeving in de media over misstanden bij riviercruise rederijen? Wat is het oordeel van het college hierover?
 2. Kan het college specifiek aangeven om welke rederijen die in Amsterdam aanmeren
  overtredingen zijn geconstateerd?
 3. Het college gaf in 2017 aan om Inspectie SZW, riviercruise en vakbond Nautilus te betrekken bij het ontwikkelen van een Amsterdamse aanpak. Wat is hiervan uitgevoerd en wat was het resultaat? Hoe kan het zijn dat de situatie sinds 2017 niet is verbeterd?
 4. Kan het college aangeven of er nu daadwerkelijk sprake is van het overtreden van de Nederlandse wet- en regelgeving en de arbeidswetgeving?
 5. Welke mogelijkheden gaat het college inzetten om een einde te maken aan het overtreden van de wet- en regelgeving?
 6. Het college zag in 2017 geen aanleiding om direct met de Inspectie SZW in overleg te treden over misstanden. Gaat Amsterdam invloed uitoefenen op de prioritering bij de Inspectie SZW van het controleren van riviercruiseschepen? Zij hebben namelijk eerder laten weten dit niet als prioriteit te zien.
 7. De fractie van de PvdA vindt dat goed en sociaal werkgeverschap een voorwaarde moeten zijn om in Amsterdam zaken te mogen doen. Welke mogelijkheden zijn er om deze voorwaarden op te nemen bij het vergunnen/toestaan dat rederijen aanmeren in Amsterdam? Wij denken hierbij aan vergelijkbare voorwaarden die op ons verzoek zijn opgenomen bij het verstrekken van nieuwe hotelvergunningen.
 1. Op welke manier gaat Amsterdam overleggen met alle betrokken instanties en ketenpartners om uitbuiting te voorkomen?
 1. Zijn er signalen van mensenhandel met betrekking tot de riviercruise binnen gekomen bij de gemeente Amsterdam? Indien ja, graag een toelichting wat hiermee is gebeurd.
 1. Zijn er bij de opvang van slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam ook mensen die bij riviercruiserederijen hebben gewerkt?
Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan