Door Dennis Boutkan op 15 april 2015

Schokkend rapport over misstanden binnen werklocatie De Uitkijk

De PvdA Amsterdam heeft met schok kennis genomen van de berichten rondom het toenmalige DWI. Uit vandaag gepubliceerd onderzoek zou blijken dat twee medewerkers zich vanaf 2012 in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, discriminatie en diefstal van gemeente-eigendom.

Volgens Het Parool¸ dat vandaag citeert uit het onderzoek, zou het gaan om twee werknemers die bijstandsgerechtigden werk lieten doen voor privédoeleinden. Van twee andere werknemers wordt in meer of mindere mate vermoed dat zij betrokken zijn bij machtsmisbruik, discriminatie en diefstal. Het artikel is hier te lezen.

PvdA-raadslid Dennis Boutkan noemt de conclusies van het rapport schokkend: ‘Ik sluit mij volledig aan bij wethouder Vliegenthart die deze kwestie onacceptabel noemt. Amsterdammers die met behoud van uitkering een re-integratietraject volgen moeten er 100% op kunnen vertrouwen dat de overheid een veilige omgeving biedt waarin mensen kunnen groeien naar werk.’

Boutkan vindt het verstandig dat er een extern onderzoek komt naar andere re-integratietrajecten van de dienst. ‘Excessen zoals machtsmisbruik mogen nooit meer gebeuren. Het lijkt me verstandig dat de gemeente alle reïntegratietrajecten wil doorlichten en maatregelen wil treffen om dit te voorkomen.’

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan