7 december 2009

‘Romantisch beeld Wallen achterhaald’

In Het Parool van maandag 30 november twijfelt Marcel Kaatee aan de beweegredenen van wethouder Lodewijk Asscher om de criminaliteit en vrouwenhandel op de Wallen aan te pakken. Asscher zou ‘oude verhalen uit de jaren negentig over maffia, crimineel vastgoed en witwassen in een nieuw jasje hebben gestoken en vervolgens hebben opgeblazen.’ Dat is volstrekte nonsens.

Kaatee, oud-verdachte in de Holleeder zaak, wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de ‘wallenmaffia,’ omdat er volgens hem ‘voldoende redenen zijn om te twijfelen aan het bestaan van die vermeende onderwereldbelangen.’ Op zijn eigen site pleit Kaatee ervoor dit onderzoek te laten uitvoeren door Frank Bovenkerk. Wat Kaatee echter vergeet is dat Bovenkerk eind jaren negentig, als onderdeel van het Van Traa team, al eens onderzoek heeft gedaan naar de criminaliteit op de Wallen. De conclusies van dat onderzoek? De gemeente Amsterdam heeft niets te zeggen op de Wallen. De werkelijke macht ligt bij verschillende criminele organisaties.

Ook het Schone Schijn (2008) onderzoek spreekt boekdelen. In het onderzoek wordt een macaber beeld geschetst van het aantal vrouwen dat gedwongen wordt tot prostitutie. Zedencontroleurs schatten dat 50 tot 90 procent van de prostituees gedwongen achter het raam zitten. Dat betekent voor Amsterdam jaarlijks tussen 4.000 en 7.200 slachtoffers van mensenhandel. Vaak onder grote dwang en dreiging met geweld. De Turkse broers Hasan en Saban B. lieten vrouwen onder bedreiging in peeskamers werken, mishandelden vrouwen bij weigering en dwongen hen tot abortus en collectieve borstvergrotingen – goedkoop ingekocht bij een kliniek in België.

Het valt zeer te prijzen dat het stadsbestuur, onder leiding van Cohen en Asscher, deze misstanden aanpakt. Zij hebben daar verschillende instrumenten voor. Door het strategisch opkopen van onroerend goed probeert de gemeente het zwarte circuit in te kapselen. De wet Bibob wordt gebruikt om vergunningen te weigeren of in te trekken, maar alleen wanneer er gegronde vermoedens bestaan dat met zo’n vergunning criminelen worden gefaciliteerd. Dus nooit op basis van vage vermoedens, maar na gedegen onderzoek waarbij naast de gemeente ook justitie, politie en de fiscus betrokken zijn.

Om spookverhalen van de heer Kaatee over magere bewijslast, onzorgvuldigheid en het niet bestaan van criminaliteit op de Wallen voor eens en voor altijd tot het verleden te laten behoren, zou het goed zijn om betrokken ondernemers meer inzage te geven in de eigen dossiers. De PvdA gemeenteraadsfractie steunt de oproep van burgemeester Cohen van vorig jaar om de wet op dat punt te wijzigen.

Voor mensenhandel, gedwongen prostitutie en het witwassen van crimineel geld mag de stad haar ogen niet sluiten. Gelukkig doen Cohen en Asscher dat niet. De aanpak van de Wallen gaat over het aanpakken van mannen als Saban en Hasan B en heeft niets met vertrutting of de war on sex te maken, zoals D66 beweert. Marcel Kaatee weet wel beter.

Frank de Wolf, gemeenteraadslid voor de PvdA