Door Dennis Boutkan op 22 december 2016

Rekenkamer zeer kritisch over druktebeleid college!

‘Amsterdam moet veel meer doen aan drukte’
Dinsdag kwam het Rekenkamer Rapport ‘Drukte en Leefbaarheid in de stad’ uit. Een onderzoek naar het druktebeleid van het college van burgemeester en wethouders. Het rapport is enorm kritisch op de maatregelen die het college heeft genomen: ‘Amsterdam moet veel meer doen aan drukte’. De PvdA Amsterdam is het in grote lijnen eens met deze scherpe conclusies van de Rekenkamer.Leefbaarheid voor bewoners
We vinden al een tijd dat het college keuzes moet maken in de aanpak van de drukte in de stad. En in deze aanpak moet in eerste plaats de nadruk worden gelegd op de leefbaarheid voor bewoners. ls er geen stevige aanpak ligt dan zal dat, met de groeiende drukte in te stad, leiden tot een Amsterdam dat inwisselbaar is voor steden als Venetie of New York.Wake-up call
Tot voorkort onderschatte het college het probleem en legde de nadruk vooral op de voordelen van de groeiende drukte in de stad. Afgelopen jaar hebben we vele constructieve voorstellen ingediend om de drukte in goede banen te leiden helaas werd hier weinig naar geluisterd. Laat dit Rekenkamer Rapport een wake up call zijn om nu eindelijk echt wat te doen aan drukte in de stad. Amsterdammers snakken naar goede maatregelen om de stad leefbaar te houden!

Belangrijkste kritieken van de Rekenkamer

  • Een van de belangrijkste kritieken van de Rekenkamer is dat de maatregelen die het college tot nu toe nam niet concreet genoeg benoemen wat voor doel men erbij voor ogen heeft. Het gevolg hiervan is dat je niet kan vaststellen of het beleid succesvol was of niet.
  • De gebiedsplannen van de stadsdelen sluiten onvoldoende aan op het stedelijk beleid. Een groot gebrek. Amsterdam is immers 1 stad en het beleid moet altijd eenduidig zijn!
  • Ook is wethouder Ollongren bezig met allerlei experimenten om te werken aan minder drukte en spreiding. Deze experimenten leveren echter nog onvoldoende op om echte keuzes te maken. Wij waren al eerder kritisch op deze experimenten. Het is toch allemaal vooral ‘klein bier’, waarbij een echte doordachte aanpak ontbreekt.
  • Bovendien zijn er subsidies aan experimenten waar je je vraagtekens bij kunt zetten, zoals € 7.000 voor AmsterdamMarketing voor het ontwikkelen van GPS themaroutes. Tegelijkertijd valt op dat geld om samen met bewoners ideeen uit te werken om drukte aan te pakken niet wordt ingezet.
  • Tenslotte vindt de Rekenkamer dat bewoners onvoldoende worden betrokken. Amsterdammers hebben veel kennis en expertise en worden onvoldoende ingezet. Wat ons betreft een gemiste kans.
Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. Dennis is woordvoerder

Meer over Dennis Boutkan