Door Dennis Boutkan op 12 oktober 2016

Reactie PvdA Amsterdam op Zwartboek Flexwerk

PvdA Amsterdam is enorm geschrokken van de schrijnende ervaringen van flexmedewerkers bij de Gemeente Amsterdam. Raadslid en woordvoerder P&O Dennis Boutkan: “Het is nog erger dan ik dacht, dit zijn 19e eeuwse toestanden, echt ongelooflijk hoe medewerkers door de gemeente worden behandeld als snel inwisselbaar productiemiddel. Volstrekt onacceptabel. Dit is de gemeente Amsterdam als werkgever onwaardig.”
De aantallen flexmedewerkers op vaste medewerkers zijn ook veel te hoog. 1:5 medewerkers zit gevangen in een flexconstructie. Amsterdam heeft hiermee echt last van een flexverslaving. De arbeidsvoorwaarden voor flexers zijn slechter dan die voor vast personeel. De gemeente creeert hiermee bewust een categorie medewerkers met tweederangs arbeidsvoorwaarden, heel veel werkonzekerheid en onderwaardering. Bovendien is het een verspilling van kennis om in te zetten op zoveel flexmedewerkers.
De voorbeelden zijn schrijnend: medewerkers die eigenlijk ziek zijn, maar doorwerken omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Flex-ers van de reiniging die hun eigen kleding moeten betalen. Medewerkers waarmee wordt geschoven van uitzendbureau naar uitzendbureau, daardoor geen vaste aanstelling krijgen bij een uitzendbureau en opgebouwde rechten verliezen. En dit zijn nog maar enkele ervaringen.
Het College doet te weinig om de flexproblemen nu eindelijk op te lossen, ondanks meerdere beloften. Voor de zomer hebben we samen met GroenLinks een motie ingediend om met nieuwe plannen te komen om flexwerk terug te dringen. Dit Zwartboek vraagt om meer urgentie. Uit het Zwartboek blijkt echter dat niet alleen het beleid totaal om moet, maar dat er ook een verandering moet komen in de manier waarop het College omgaat met flexwerkers en de wijze waarop de leiding omgaat met flexmedewerkers.
De PvdA Amsterdam wil dat wethouder Litjens (P&O) heel snel met plannen komt om deze acute problemen snel, adequaat en strcutureel op te lossen. Amsterdam voelt zich blijkbaar niet verantwoordelijk als inlener van flexpersoneel, maar zijn wel opdrachtgever. Hiermee hebben ze een grote verantwoordelijkheid. Wethouder Litjens heeft al eens gezegd dat hij niets doet wat verboden is. Dat is echter niet waar het om gaat. Door als gemeente zo zwaar in te zetten op flexmedewerkers worden namelijk wel slechte keuzes gemaakt en hebben flex-ers tweederangs voorwaarden. Dat blijkt duidelijk uit dit Zwartboek en moet echt snel worden aangepakt.

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. Dennis is woordvoerder

Meer over Dennis Boutkan