11 september 2019

De visie van de gemeenteraadsfractie op de AEB-ontwikkelingen

Wethouder Udo Kock (D66) heeft woensdagochtend 11 september 2019 de Amsterdamse gemeenteraad medegedeeld dat hij met onmiddellijke ingang zijn functie als locoburgemeester en wethouder neerlegt na een verschil van inzicht binnen het college over de toekomst van het Amsterdams Energie Bedrijf (AEB).

“De fractie van de PvdA Amsterdam betreurt het dat wethouder Kock heeft besloten op te stappen,” aldus vicefractievoorzitter Carolien de Heer. “Wethouder Kock heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het op orde brengen van de financiële functie van de gemeente Amsterdam. Daarvoor, maar ook voor al zijn andere inzet de afgelopen vijf jaar voor de stad Amsterdam willen wij de wethouder danken. In het belang van diezelfde stad en haar inwoners is het nu zaak dat we als raad tot een oplossing komen voor de problemen rondom het AEB. Het borgen van het publieke belang van afvalverwerking en warmtevoorziening staat daarbij voor de fractie van de PvdA Amsterdam uiteraard voorop.”

Debat over het AEB
Donderdagavond 12 september debatteerde de Amsterdamse gemeenteraad met wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) over de recente ontwikkelingen rondom het AEB en de toekomstige stappen die genomen moeten worden om de crisis bij het AEB het hoofd te bieden.

Tijdens deze vergadering benadrukte ons raadslid Dennis Boutkan dat wat betreft de fractie van de PvdA Amsterdam er op dit moment nog teveel onduidelijk is om een gewogen keuze te kunnen maken over de toekomst van het AEB, maar dat de fractie wel comfort voelt bij de keuze van het college om een overname door het publieke HVC als eerste uitgebreid te onderzoeken: “Een zwarte cijfers draaiende coöperatie van vijftig publieke overheden met een goed trackrecord op het gebied van duurzaamheid lijkt een goede optie voor het borgen van het Amsterdamse publieke belang van afvalverwerking en warmtevoorziening. En dat is waar het mijn fractie om draait: maximale borging en maximaal comfort tegen aanvaardbare kosten. We kunnen dit echter pas echt goed beoordelen als er meer cijfers bekend zijn over wat deze keuze de stad gaat kosten en tegen welke voorwaarden dit gaat gebeuren. Het is daarom heel goed dat het college binnen één maand met een verdere uitwerking van de voorkeursvariant komt. Die zullen wij als fractie vervolgens op de voor ons belangrijke punten zeer kritisch gaan bestuderen.”