Door op 12 november 2015

PvdA verheugd met autoluwe plannen Litjens

In de raadsvergadering van 30 september diende de PvdA samen met GroenLinks een motie in om een proef in te stellen om het Rokin en het Damrak in het weekend autovrij te maken. Uiteraard met uitzondering van een venstertijd in de ochtend voor laad- en losverkeer en gegarandeerde toegankelijkheid voor hulp- en nooddiensten.

Dit in navolging van steden als Brussel en Parijs die substantiële delen van hun binnensteden autovrij aan het maken zijn.

In het debat dat volgde maakte de VVD fractie bij monde van woordvoerder Rik Torn dit voorstel belachelijk door te stellen dat het Rokin en het Damrak een cruciale noord-zuid verkeersas is, welke onmisbaar zou zijn voor de bereikbaarheid van de binnenstad. De motie haalde geen meerderheid in de Raad omdat de andere coalitiepartijen D66 en SP de rijen sloten.

Blij verrast zijn wij dan ook om te vernemen dat VVD-Wethouder Litjens zich niet door ideologische blindheid laat leiden en de uitkomst van feitenonderzoek leidend laat zijn voor verstandig beleid. Want wat is het geval? Het deze week uitgekomen en geanonimiseerd kentekenonderzoek Stadshart bracht aan het licht dat 75 % van het autoverkeer dat rijdt over het Muntplein, Rokin en Damrak, daar eigenlijk helemaal niets te zoeken heeft. “Slechts 25 % van het verkeer overdag heeft een bestemming in dat gebied, zoals laad-/losverkeer, vergunninghouders, taxi’s van/naar een standplaats en bezoekers die (op straat of in een van de parkeergarages) willen parkeren”. Voor belangstellenden is de hele brief van wethouder Litjens hier te vinden.

Wethouder Litjens bereidt nu uitgewerkte voorstellen voor die kort samengevat hier op neer komen:

  1. Vijzelstraat autovrij tussen Reguliersdwarsstraat en Muntplein
  2. Rokin één-richtingsverkeer richting het Noorden
  3. Singel autovrij tussen garage Kalvertoren en Muntplein
  4. Amstel één-richtingsverkeer vanaf (en inclusief) de Blauwbrug richting het Muntplein
  5. Volledige knip tussen grachtengordel Zuid en West ter Hoogte van de Leidsestraat
  6. Knip tussen Amstel en grachtengordel Zuid bij de Blauwbrug.

De stappen die hier mee gezet worden richting een autoluwe stad, een meer uitstootvrije en daardoor leefbaardere stad zijn ingrijpend en een kentering in het beleid tot nu toe. Ook in andere delen van de binnenstad zoals de Oude Zijdsvoorburgwal en het Spui zal door deze maatregelen de autodruk substantieel afnemen, waardoor er meer ruimte voor voetganger, fietser en het OV ontstaan. De PvdA juicht deze ontwikkeling van harte toe en heeft veel waardering voor de politieke moed van Litjens.

Als dit voornemen de toon zet voor zijn uitvoeringsagenda Mobiliteit heeft Litjens onze volle steun.

Ger Jager & Henk Boldewijn – Woordvoerders Verkeer & Vervoer PvdA Gemeenteraad