Door Carolien de Heer op 1 juli 2014

PvdA: stijging salaris directeur Schiphol veel te hoog

Carolien de HeerDe PvdA Amsterdam heeft grote vraagtekens bij de salarisstijging van de directeur van Schiphol: Jos Nijhuis. Dat is in 2013 met maar liefst 21 procent gestegen tot 895 duizend euro.

In 2012 heeft wethouder Van der Burg namens de gemeente Amsterdam, die voor 20% aandeelhouder is van Schiphol, bij de Rijksoverheid (70% aandeelhouder) aangedrongen op salarisverlaging. Dit heeft echter blijkbaar tot nu toe niet tot resultaten geleid.

PvdA-fractielid Carolien de Heer: ‘In een tijd waarin veel Amsterdammers het moeilijk hebben, zijn zulke buitenproportionele salarisstijgingen bij bedrijven waarvan de overheid aandeelhouder is, ongewenst. Ik wil van de wethouder weten wat de gemeente gaat doen om dit, zoals beloofd, tegen te gaan.’

De PvdA-fractie  heeft daarom de volgende vragen gesteld:

1. Bent u bekend met de meest recente stijging van het salaris van de directeur van Schiphol?

2. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het huidige salaris van de directeur van Schiphol buiten proporties is, zeker gezien het feit dat hier sprake is van een staatsdeelneming?

3. Wat vindt u een redelijk salaris voor een directeur van een staatsdeelneming waar de gemeente (mede) aandeelhouder van is?

4. Welke mogelijkheden heeft de gemeente Amsterdam als aandeelhouder om het salaris te matigen?

5. Is de recente loonsverhoging voorgelegd aan de aandeelhouders? Zo ja, bent u het met de PvdA-fractie eens dat de gemeente Amsterdam hier als aandeelhouder niet mee had moeten instemmen of in ieder geval matiging had moeten voorstellen?

6. Bent u bereid om (opnieuw) in overleg te treden met de verantwoordelijke ministers om ervoor te zorgen dat de salarissen van de top van Schiphol en dan specifiek het salaris van de directeur van Schiphol wordt verlaagd? Zo ja, bent u het met de PvdA-fractie eens dat hierbij vooral gekeken moet worden naar het bonussysteem van de top van Schiphol?

 

Carolien de Heer

Carolien de Heer

Carolien de Heer is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Studeerde politiek- en sociaal culturele wetenschappen. In het verleden was zij onder meer politiek assistent van Jet Bussemaker. Inmiddels is zij werkzaam als trainer en adviseur. Carolien is woordvoerder Financiën, Haven, Schiphol, Gemeentelijk vastgoed en Personeel & Organisatie, lid van de Rekeningencommissie en

Meer over Carolien de Heer