10 oktober 2002

PvdA stemt voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn

Amsterdam, 10 oktober 2002

Aan alle leden van de PvdA in Amsterdam,

De Gemeenteraad van Amsterdam heeft zich afgelopen woensdag uitgesproken vóór de aanleg van de Noord-Zuid lijn.

De fractie van de PvdA heeft dit besluit in overgrote meerderheid gesteund. Omdat honderden reacties duidelijk hebben gemaakt dat de aanleg van de Noord-Zuid lijn enorm leeft onder de Amsterdamse bevolking, willen we u, als partijlid, op deze manier op de hoogte stellen van onze overwegingen.

De PvdA is vanaf het begin groot voorstander van de Noord-Zuid lijn, ondanks het feit dat, overal ter wereld, het aanleggen van metrolijnen met veel problemen gepaard gaat. Een metro is nooit een succes voor ie er ligt. We weten dat het in de politiek niet alleen gaat om de problemen van vandaag en de overlast van morgen, maar ook om verantwoordelijkheid durven nemen voor de stad van óvermorgen. Kiezen voor de Noord-Zuid lijn is kiezen voor minder auto’s in de stad, de toekomstige aansluiting van ons openbaar vervoernet met de regio, en een snelle verbinding tussen Amsterdam-Noord en Zuid. Niet voor niets nam de Noord-Zuid lijn een prominente plek in binnen het PvdA verkiezingsprogram.

Waar de fractie wél tot op de laatste dag mee geworsteld heeft is de vraag of de vele risico’s die kleven aan een dergelijke operatie beheersbaar zijn, en of Amsterdam de Noord-Zuid lijn kan betalen. De fractie heeft onder leiding van Auke Bijlsma ieder onderdeel van het voorstel minutieus onderzocht, wat heeft geresulteerd in een enorme hoeveelheid vragen. Na beantwoording door het College heeft de fractie twee voorstellen ingediend: bij de aanleg wilden we vooraf de garantie dat mogelijke schades bij de aanleg volledig verzekerd zullen worden. Verder wilden we dat het College voorstellen aan de Raad zou voorleggen om een aantal noodzakelijke omgevingsprojecten alsnog te dekken en om extra maatregelen te heffen voor een aantal mogelijke risico’s.

Nadat onze aanvullende voorstellen met betrekking tot de verzekering en financiële dekking van het project wél op steun van College en Raad konden rekenen, heeft het overgrote deel van de PvdA fractie vol overtuiging gekozen vóór aanleg van de Noord Zuid lijn.

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over onze werkwijze dan wij u in deze brief kunnen vertellen. Dat kan. Dit weekend zetten we alles nog eens voor u op een rijtje, in de loop van volgende week vindt u alles over de PvdA en de Noord-Zuid lijn op onze website: www.pvda-amsterdam.nl .

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met hartelijke groet,

namens de PvdA fractie,

Tjalling Halbertsma, fractievoorzitter

Auke Bijlsma, woordvoerder Noord-Zuid lijn