Door op 5 maart 2015

PvdA: Schoonmakers weer in eigen dienst

De PvdA Amsterdam wil dat gemeente zijn schoonmakers weer in eigen dienst neemt. Dat voorstel is vandaag door PvdA fractielid Emre Ünver geagendeerd in een commissievergadering van de gemeenteraad. Schoonmakers zijn, net als elke andere ambtenaar, onderdeel van de gemeentelijke organisatie en moeten dus ook zo behandeld worden.

De omstandigheden waaronder schoonmakers in dienst van de grote schoonmaakbedrijven moeten werken zijn inmiddels geen geheim meer. De werkdruk wordt steeds hoger en de beloning steeds lager. Raadslid Ünver: ‘De schoonmakers worden geacht als een soort machine elk kantoor binnen een vastgesteld aantal secondes schoon te krijgen. Het is tijd dat we dat anders benaderen’.

Volgens de PvdA zijn de schoonmakers een onmisbaar onderdeel in de gemeentelijke organisatie. Ünver: ‘De gemeente heeft kundige ambtenaren om strakke beleidsplannen te schrijven, portiers om bezoek en personeel te ontvangen en schoonmakers om de werkruimtes schoon te houden. Iedereen is onderdeel van die organisatie en moet ook zo behandeld worden. Wat mij betreft heeft de gemeente hier een voorbeeldfunctie in.’

Begin februari werd door de landelijke overheid eenzelfde besluit genomen. Op aandringen van de landelijke PvdA-fractie werd besloten alle schoonmakers werkzaam op de ministeries in dienst te nemen en te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden.