Door Emre Ünver op 5 maart 2015

PvdA: Schoonmakers weer in eigen dienst

De PvdA Amsterdam wil dat gemeente zijn schoonmakers weer in eigen dienst neemt. Dat voorstel is vandaag door PvdA fractielid Emre Ünver geagendeerd in een commissievergadering van de gemeenteraad. Schoonmakers zijn, net als elke andere ambtenaar, onderdeel van de gemeentelijke organisatie en moeten dus ook zo behandeld worden.

De omstandigheden waaronder schoonmakers in dienst van de grote schoonmaakbedrijven moeten werken zijn inmiddels geen geheim meer. De werkdruk wordt steeds hoger en de beloning steeds lager. Raadslid Ünver: ‘De schoonmakers worden geacht als een soort machine elk kantoor binnen een vastgesteld aantal secondes schoon te krijgen. Het is tijd dat we dat anders benaderen’.

Volgens de PvdA zijn de schoonmakers een onmisbaar onderdeel in de gemeentelijke organisatie. Ünver: ‘De gemeente heeft kundige ambtenaren om strakke beleidsplannen te schrijven, portiers om bezoek en personeel te ontvangen en schoonmakers om de werkruimtes schoon te houden. Iedereen is onderdeel van die organisatie en moet ook zo behandeld worden. Wat mij betreft heeft de gemeente hier een voorbeeldfunctie in.’

Begin februari werd door de landelijke overheid eenzelfde besluit genomen. Op aandringen van de landelijke PvdA-fractie werd besloten alle schoonmakers werkzaam op de ministeries in dienst te nemen en te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden.

Emre Ünver

Emre Ünver

Emre ünver is sinds 2006 lid van de gemeenteraad van Amsterdam en vice-fractievoorzitter. Emre heeft een afgeronde HBO-opleiding Commerciële Economie. Emre is woordvoerder Armoede en lid van het presidium. Tevens is hij plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. “Amsterdam is DE stad die wat er ook gebeurt zijn hoofd koel en zijn hart warm houdt. Of

Meer over Emre Ünver