25 februari 2004

PvdA regelt snellere bouw WIBO-woningen

PvdA regelt snellere bouw van Wibo-woningen Op initiatief van de PvdA-fractie, met steun van CDA, GroenLinks, SP, AA/DG en de VVD, is in de raadsvergadering van 25 februari met algemene stemmen een amendement aangenomen waardoor sneller meer Wibo-woningen gebouwd kunnen worden. De eerder door de Raad vastgestelde hogere subsidie voor de bouw van Wibo-woningen is nu ook mogelijk in stedelijke vernieuwingsgebieden in bijvoorbeeld Noord en Parkstad.

De productie van de Wibo’s (Woningen in een beschermde omgeving) speciaal voor ouderen ligt achter. PvdA raadsleden Bouwe Olij en Manon van der Garde hebben hiervoor eerder bij diverse gelegenheden aandacht gevraagd. Bij de begrotingsbehandeling eind 2003 bevestigde de Raad de doelstelling met betrekking tot het bouwen van Wibo’s. ‘Om zoveel mogelijk Wibo’s te realiseren wil de Raad zoveel mogelijk plekken waar de hogere subsidie gebruikt kan worden. Als de subsidiepot op is, is in ieder geval een maximaal aantal Wibo’s in aanbouw’, aldus PvdA-woordvoerder Thijs Reuten. Zie hier het amendement