Door Marjolein Moorman op 15 oktober 2015

PvdA positief over people-to-people samenwerking met Tel Aviv en Ramallah

PvdA Amsterdam is positief over de voorgestelde people-to-people samenwerking met Tel Aviv en Ramallah. Deze week presenteerde burgemeester Van der Laan een voorstel tot een samenwerking die zich richt op verschillende NGO’s, culturele instellingen en ondernemers in zowel Tel Aviv als Ramallah. Die samenwerking is op een people-to-people basis. Van een samenwerking of een band tussen de verschillende stedelijke overheden is geen sprake meer. Het voorstel is opgesteld naar aanleiding van een bezoek van burgemeester Van der Laan en wethouder Ollongren aan Tel Aviv en een bezoek van de burgemeester aan Ramallah.  

In het voorjaar stelde het college voor aan de raad om een stedenband aan te gaan met Tel Aviv en Ramallah. De PvdA heeft uitgesproken daar geen voorstander van te zijn gezien de complexe situatie in het Midden-Oosten gebied. Tegelijk hebben wij aangegeven de dialoog wel open te willen houden en op het niveau van organisaties en mensen samenwerking aan te willen gaan. Fractievoorzitter Moorman: “Het huidige voorstel houdt goed het midden tussen een stedenband enerzijds en een boycot anderzijds. Er is duidelijk  oog voor de problemen in het gebied. Wij pleiten altijd voor een bevordering van de dialoog. Dat heeft nu ook zijn uitwerking gevonden in het nieuwe voorstel’.

Onderdeel van het voorstel is onder andere de inzet op diversiteit en participatie. Als voorbeeld daarvan wordt onder andere het Jewish-Arab center genoemd. Motto van hun aanpak: ‘Don’t talk tolerance, practise it’. De PvdA is blij met deze inzet en al zal er ook op blijven aandringen dat dit een prominent onderdeel van de samenwerking vormt. De partij is er bovendien scherp op dat er geen samenwerking wordt aangegaan met organisaties die investeren in nederzettingen of rechtstreeks gerelateerd zijn aan het Israelisch leger.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman