12 februari 2015

PvdA-plan vindt meerderheid: deel het vastgoed met de buurt

Lege schoolgebouwen, kantoorpanden of stadsdeelkantoren. Er zijn er helaas nog veel van in Amsterdam. Zonde toch? Dat vinden wij dus ook. Daarom heeft voormalig raadslid Michiel Mulder vorig jaar een initiatiefvoorstel ingediend om bewoners of startende ondernemers meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van leegstaande gemeentelijk panden. Ik heb het voorstel mogen overnemen en na een paar wijzigingen is het voorstel gisteren aangenomen in de gemeenteraad.

De Lucas-community in Osdorp is een mooi voorbeeld van een leegstaand gebouw dat door bewoners is omgetoverd in een bruisende buurtonderneming. Je kunt hier terecht voor spullen van een trits aan maatschappelijke ondernemingen, een kopje koffie, het onderhouden en oogsten van de buurttuin en allerlei andere buurtactiviteiten. Het is deze bewoners wel gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Maar vaak lukt dat ook niet. Omdat men de mogelijkheden niet weet, er niet voldoende geld is of men tegen allerlei bureaucratie aanloopt.

Met dit voorstel krijgen bewoners of startende ondernemers altijd minimaal een gelijke kans om een plan in te dienen voor gebruik van het pand. Bij de keuze voor het winnende plan wegen financiƫle motieven minder zwaar dan de maatschappelijke doelen. Er komt een website om ervoor te zorgen dat er voldoende informatie is te vinden over de gemeentelijke panden. Ten slotte zorgt dit voorstel ervoor dat de gemeente en stadsdelen samen met de bewoners en/of ondernemers, gaan kijken naar het mogelijk maken van het plan. Hierbij kan het gaan om het beperken van het aantal voorwaarden (beperken van bureaucratie), maar eventueel ook een financiƫle bijdrage.

Zo maken we de stad nog meer van haar bewoners en laten we het wat minder over aan de markt. Dit is wat wij verstaan onder ruimte bieden aan Amsterdammers. Door het vullen van een leegstaand pand met bedrijvigheid en activiteit maken we een buurt aantrekkelijker. We bieden een laagdrempelige kans voor startende ondernemers en meer contact tussen buurtbewoners.

Nu het voorstel is aangenomen zal de wethouder het opnemen in zijn vastgoedstrategie. We hebben hem daarnaast gevraagd goed te monitoren of de praktijk uitwerkt zoals wij voorstellen. Op termijn hopen we nog een stap verder te gaan en Amsterdammers ook de mogelijkheid te geven een bod uit te laten brengen op leegstaande gemeentelijke panden. Helaas hebben we daar nu geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Dit is echter een stap in de goede richting.

Carolien de Heer
Gemeenteraadslid PvdA Amsterdam