8 oktober 2003

PVDA ontstemd over procedure besluit rond Dome

PvdA ontstemd over procedure besluit rond ‘Dome’

De PvdA-gemeentraadsfractie in Amsterdam is zeer ontevreden over de door het college van B en W gevolgde procedure rond de ‘Dome’. [1] PvdA-raadslid Thijs Reuten zal hier namens de fractie tijdens de raadsvergadering van 8 oktober mondelinge vragen over stellen aan wethouder Stadig van Stedelijke Ontwikkeling.

De PvdA vindt de beslissing over de ‘Dome’ belangrijk. Een beslissing met grote gevolgen, die zeker niet buiten de gemeenteraad om genomen kan worden. De sociaal-democraten vinden het daarom onbegrijpelijk dat het college van B en W hierover heeft willen besluiten zonder de gemeenteraad te raadplegen. “De positie van de gemeenteraad wordt met deze gang van zaken, helaas niet voor de eerste keer, uitgehold. Als we hier niet goed op letten en het college de raad blijft passeren, dan wordt het moeilijk voor de gemeenteraad om zich nog serieus met belangrijke beslissingen bezig te houden”, aldus Reuten.

De wethouder zal onder andere gevraagd worden waarom niet direct is gekozen voor een route langs de gemeenteraad en waarom dit besluit genomen is terwijl het in strijd is met het recent door de raad vastgestelde Structuurplan.

___________________________

Voor meer informatie:

Thijs Reuten, 06-22925455


[1] De beslissing om of in Noord (vooral sport) of in Zuidoost (vooral muziek) het initiatief tot bouw van een overdekte ‘Dome’ mogelijk te maken.