21 september 2015

PvdA-leden vinden dat overheid aan eigen norm moet voldoen

De landelijke overheid, gemeenten en semi-overheid moeten voor elke niet-gerealiseerde arbeidsplaats voor mensen met een beperking zelf de kosten voor een werkplek in de sociale werkplaats financieren. Dat vindt 80 procent van de respondenten van het PvdA-ledenpanel. Daarmee voldoet de overheid aan de norm die zij zelf heeft gesteld voor het bedrijfsleven.

In totaal vulden 264 leden het ledenpanel voor de Politieke Ledenraad van 19 september in. De uitkomsten van het panel zijn representatief voor de Amsterdamse PvdA-leden.

Er is alle reden om ons als sociaal-democraten te buigen over lastige kwesties: thema’s die thuis horen op onze politieke agenda en vragen om stevige discussie en duidelijke antwoorden. Het landelijk partijbestuur organiseert daarom dit jaar drie politieke ledenraden.

Op 19 september 2015 vond de laatste Politieke Ledenraad plaats, waarbij de volgende thema’s aan de orde kwamen:

  • Basisinkomen – Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden?
  • Zeggenschap – Hoe geven we werknemers, mantelzorgers en patiënten de zeggenschap over de zorg terug?
  • Goed werk – Hoe bieden we perspectief op werk voor mensen met en zonder beperking?
  • Een sociaaldemocratische standaard in de zorg – Waar kan je als oudere of zorgbehoevende altijd op rekenen? Hoe organiseren we dat in stad en land?
  • Actualiteit.

De PvdA Amsterdam vindt het van belang dat de Amsterdamse afdelingen hun stem laten horen. Daarom hebben de Amsterdamse afgevaardigden samen de vragenlijst voor dit ledenpanel opgesteld.

Hier kunt u alle resultaten van het ledenpanel downloaden.

Een verslag van de politieke ledenraad op 19 september staat hier.