3 april 2015

PvdA-leden verklaren zich solidair met UvA-studenten

De Amsterdamse PvdA-leden hebben zich solidair verklaard met de studenten die opkomen voor democratie en tegen rendementsdenken. In een motie roept de algemene ledenvergadering bovendien het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op in gesprek te gaan met de studenten en medewerkers om tot een oplossing te komen.

In een volle zaal in het Volkshotel kwam de ledenvergadering afgelopen dinsdagavond bij elkaar. Voorafgaand aan de vergadering spraken geïnteresseerde leden mee over de voorliggende motie. Daarin werd steun uitgesproken aan het protest en werd het college van bestuur (CvB) van de UvA opgeroepen om de eisen in te willigen.

In de uiteindelijke motie besluiten de leden van de PvdA Amsterdam:

  • 1. zich solidair te verklaren met het protest;
  • 2. het CvB op te roepen in gesprek te gaan met studenten en medewerkers om tot een breed gedragen oplossing te komen;
  • 3. de raadsleden van de PvdA op te roepen om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de studenten, medewerkers en het CvB;
  • 4. de Tweede Kamerleden van de PvdA op te roepen om waar nodig wettelijke belemmeringen ten gunste van meer medezeggenschap en meer democratie weg te nemen;
  • 5. het landelijk bestuur van de PvdA op te roepen om in het kader van de ‘Van Waarde discussie’ het rendementsdenken in de publieke sector tegen te gaan.

Lees meer over de ledenvergadering in dit bericht.