Door op 3 april 2015

Drukbezochte ledenvergadering over ambities, financiën en erfpacht

Het werkplan voor 2015 is vastgesteld, de financiën over het afgelopen jaar zijn goedgekeurd én de leden van de PvdA hebben opgeroepen om gezamenlijk alles in het werk te stellen om de erfpachtplannen van het college van burgemeester en wethouders van tafel te krijgen. Dat gebeurde 31 maart tijdens de drukbezochte ledenvergadering in het Volkshotel.

Unaniem stemden de ruim negentig aanwezige leden voor de motie over erfpacht, ingediend door voorzitter Lieke Kuiper van JS Amsterdam. Daarin wordt gesteld dat de voorgenomen afschaffing in strijd is met het sociaaldemocratische ideaal dat de grond in Amsterdam van alle Amsterdammers is. Zo komen de opbrengsten ten goede aan de stad zelf en niet aan enkelen of aan vastgoedontwikkelaars. Wil je de komende tijd meewerken aan het actieplan om de afschaffing van erfpacht tegen te gaan? Meld je dan met een mailtje aan.

Voorafgaand aan de vergadering konden geïnteresseerde leden meedenken over een andere motie, die zich uitspreekt over de bezetting van het Maagdenhuis door studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ook deze motie werd door de ledenvergadering aangenomen.

werkplanWerkplan 2015

De bijeengekomen leden stemden in met de jaarrekening 2014. De huidige penningmeester en zijn voorganger werd decharge verleend. Daarnaast werd ook het werkplan van de PvdA Amsterdam goedgekeurd. Bevestigd werd dat de leden van de partij de komende jaren de handen uit de mouwen steken en actief worden in de buurten van de stad. Het verslag van alle activiteiten wordt in een Liveblog bijgehouden.

Deelsessies

Na het vaststellen van de stukken en de ter stemming gebrachte moties gingen de leden in verschillende groepen in gesprek met elkaar en met de raadsleden en bestuursleden. Fractievoorzitter Marjolein Moorman sprak in haar groep over het onderwijs in Amsterdam. Verder gingen ook Dennis Boutkan, Maarten Poorter, Sofyan Mbarki, Pia van den Berg, Orhan Kayar en Henk Boldewijn aan de slag met verschillende actuele onderwerpen.

Evaluatie

De ledenvergadering, in een vernieuwde vorm, werd ter plekke met een korte enquête geëvalueerd. Alle aanwezigen vonden de deelsessies de voorprogramma’s waardevol en gaven de avond gemiddeld een ruime acht als rapportcijfer. Een spontane inzameling voor de partijkas leverde 68,40 euro – dank aan de gulle gevers!