16 maart 2018

PvdA kiest voor forse investering in wonen, wijken en onderwijs

De PvdA Amsterdam maakt de komende vier jaar miljoenen vrij om wachtende wijken een broodnodige impuls te geven. De PvdA zet in op het echt verbeteren van onderwijskwaliteit en aanpakken van het lerarentekort. Ook wil de PvdA 2.000 basisbanen en bezuinigen we in tegenstelling tot dit college van VVD, D66 en SP niet op de gemeentereiniging, maar investeren we hier fors in.

191 miljoen wonen en wijken

De PvdA wil 80 miljoen euro uitgeven om sociale huurwoningen te verduurzamen. Dat is goed voor het klimaat en zorgt voor een lagere energierekening. Het levert ook banen op. Om wijken die al zo lang op een opknapbeurt wachten eindelijk echt te helpen trekt de PvdA 75 miljoen euro uit.

153 miljoen Onderwijs en jeugd

Ondanks de vele miljoenen die er in zijn geïnvesteerd is de segregatie in het onderwijs niet afgenomen. Ook is er nu al een enorm lerarentekort wat de komende jaren alleen maar erger wordt. De PvdA wil dat de onderwijskwaliteit in de stad de komende vier jaar echt verbeterd wordt. Juist voor die kinderen die weinig meekrijgen van thuis en dus extra hard een goede school nodig hebben. We willen 80 miljoen extra uitgeven aan deze ‘focusscholen’ en een kwaliteitsaanpak voor het MBO. Ook reserveert de PvdA 13,5 miljoen euro om het lerarentekort aan te pakken. Cultuur(educatie) is altijd een speerpunt van de PvdA en daarom willen we hier 40 miljoen extra voor.

138 miljoen Werk en bestrijding armoede

De PvdA wil 2.000 gesubsidieerde banen. Voor conciërges, maaltijdbezorgers en klasse-assistenten. Dit zijn belangrijke banen voor de stad en hiermee krijg je mensen uit de bijstand. Hiervoor trekken we 50 miljoen euro uit. We  handhaven in tegenstelling tot bijvoorbeeld D66 de huidige armoedemiddelen en trekken geld uit voor proeven met het opkopen van schulden.

136 miljoen Schoon en Veilig

De bezuinigingen op de gemeentereiniging zijn absurd en onnodig. Die PvdA investeert daarom 80 miljoen euro in het schoonhouden van de stad. De stad heeft bovendien veel meer handhavers nodig om te zorgen dat niet alleen de drukte in het centrum in goede banen wordt geleid, maar ook dat wijken als Noord, Nieuw-West en Zuidoost voldoende handhavers hebben. Daarin steken we 20 miljoen euro. Handhaving van de top600 en het PIT-team kost 16 miljoen euro.

150 miljoen Sport, Zorg en bestrijding eenzaamheid

Er dreigt een enorm tekort op de Amsterdamse zorgbegroting. In tegenstelling tot D66 repareert de PvdA dit tekort wel. Dat kost 57 miljoen euro. Voor extra preventie voor ouderen en kwetsbare groepen is nog eens 18 miljoen euro beschikbaar. Uiteraard zetten we de succesvolle aanpak eenzaamheid van gemeenteraadslid Maarten Poorter voort. Ook willen we 20 miljoen bestemmen voor buurtkamers en buurtinitiatieven.

In totaal wil de PvdA 767 miljoen investeren in Amsterdam. Dit dekken we onder meer door een verhoging van de toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en een aantal ‘vrijvallen’.

Bekijk hier onze financiële paragraaf.