26 mei 2004

PvdA in de gemeenteraad op 26 mei 2004

PvdA in de gemeenteraad op 26 mei 2004

Raadsverslag nr. 14 door Thijs Reuten over de inbreng van de PvdA in de gemeenteraad.

Afscheid

De gemeenteraad nam afscheid van de Tjalling Halbertsma en oud CDA-fractieleider Hans Res. De burgemeester had vriendelijke woorden voor beiden en dankte ze voor hun inzet. De toespraak die Tjalling daarna hield is elders op deze website na te lezen.

Beheer van reeën en damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen

Frank de Wolf verwoordde namens de PvdA de kritiek op dit voorstel. Niet helder wordt wat precies het verband is tussen de reeën- en damherten populatie en het aantal ongelukken met auto’s. Te gemakkelijk wordt de schuld van de ongelukken aan de reeën en damherten toegeschreven, terwijl behalve het aantal dieren het aantal auto’s en verkeersbewegingen natuurlijk ook is toegenomen. Naast een betere onderbouwing en analyse van het probleem kan volgens de PvdA ook nog eens extra naar verkeersmaatregelen worden gekeken. Het voorstel werd door het aannemen van een amendement op initiatief van GroenLinks, gesteund door PvdA, SP, VVD, LA en AA, gewijzigd. Resultaat is dat de beheerjacht voor een nieuwe (proef)periode van vijf jaar niet wordt ingevoerd. De wethouder moet, liefst al eerder, met een nieuw en beter plan komen. CDA, de partij van verantwoordelijk wethouder Maij, en Mokum Mobiel waren vervolgens als enige fracties tegen het gewijzigde voorstel.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Handelshuis Amsterdam

Dit is een plan voor een Handelshuis in de buurt van de Amsterdam Arena. Het terrein is eigendom van de gemeente Amsterdam, maar ligt op het grondgebied van de gemeente OuderAmstel. Het Handelshuis biedt volgens de ontwikkelaar een voorziening die de regio nog niet heeft en levert uiteraard ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en veelzijdigheid van het Arenagebied.

Hoewel het project de gemeente Amsterdam na voltooiing geld oplevert vindt de PvdA dat we wel zuinig moeten blijven. PvdA-woordvoerder Thijs Reuten diende daarom een amendement in om de extra uitgaven voor mooiere straatverlichting dan gebruikelijk en uitgaven voor niet strikt noodzakelijke siermuurtjes uit het voorstel te halen. Hiermee zou de gemeenteraad een bezuiniging van 535.500 euro realiseren. Dit geld komt uiteindelijk, na afronding van het project, extra in het fonds terecht waar alle kosten, investeringen en opbrengsten voor grote projecten samenkomen. Alleen Mokum Mobiel was tegen het besparen op overbodige luxe inrichting.

Nota Evaluatie splitsingsbeleid particuliere sector en wijziging Huisvestingsverordening 2003

Woordvoerder volkshuisvesting Bouwe Olij stelde het beleid nog steeds te steunen, maar de PvdA is er niet gerust op dat het beleid op lange termijn goed gaat uitpakken. Nu is daar nog niets over te zeggen, maar er zou op lange termijn wel degelijk een tekort aan goedkope woningen kunnen ontstaan. In het najaar, bij de bespreking van de Woonvisie, zal de PvdA hier zeker op terugkomen. Dan zijn ook de definities van de verschillende woningtypen en de behoefte daaraan aan de orde. Vraaggericht aan de gang gaan zoals de VVDwil, antwoordde wethouder Duco Stadig, is ‘Thatcher’ en dat wil ik niet. ‘Dan gaan de kopers bepalen welke woningen gesplitst en verkocht worden. Dan maar ietsje langzamer.’ De Raad stemde in met de voordracht.

Principebesluit invoering chipkaart en realisering van tourniquets in de metrostations

Auke Bijlsma was uiteraard blij dat, hoewel niet zoals oorspronkelijk de bedoeling al in 2004, er nu eindelijk ‘hekjes’ en een nieuw kaartjessysteem voor de metro komen. De keuze voor een chipkaartsysteem hangt samen met de landelijke start van de invoering van zo’n kaartsysteem. Amsterdam voert dus geen eigen systeem in. Er is, zo zei de wethouder, nu echt zicht op de start van de invoering vanaf 2006. Amsterdam is nog wel een beetje afhankelijk van het Rijk. De Amsterdamse metro zal samen met NS in West-Nederland en een aantal andere grote steden tot de eerst gebieden behoren waar het nieuwe systeem wordt ingevoerd. Er komt ook een proef op tram en bus. De bedoeling is dat het chipkaartsysteem er ook zo snel mogelijk in tram en bus komt. Een overgangsfase zal onvermijdelijk zijn, maar die moet – vindt ook de PvdA – bijvoorbeeld in verband met overstappers zo kort mogelijk zijn.

Krediet herhuisvesting Gemeentearchief Amsterdam en renovatie van gebouw De Bazel

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher memoreerde dat de PvdA natuurlijk voorstander is van de nieuwe plek voor het grootste gemeentelijke archief van Europa in het mooie gebouw van architect De Bazel. De burgemeester kreeg van Asscher echter wel een paar vragen over de manier waarop het college omgaat met het financiële tekort in het plan. Het ‘vuiltje’ van het tekort wordt namelijk bij de wethouder grondzaken gelegd en er wordt niet, wat misschien beter zou zijn, door de burgemeester begrotingsgeld gevraagd voor het project. Vraag is waarom het college niet voor de normale weg heeft gekozen, waardoor het erop lijkt dat hier buiten de raad om iets uit het ‘vereveningsfonds’ wordt gedekt. De PvdA-fractie vindt dat de kwestie in ieder geval alsnog in de commissie grondzaken moet worden besproken. Het College zegde dit laatste toe en erkende dat een andere oplossing ook mogelijk was geweest.