Door Dennis Boutkan op 9 oktober 2015

PvdA, GroenLinks, SP, PvdO: ‘Schaf jeugdminimumloon af in Amsterdam’

PvdA, GroenLinks, SP en PvdO dienen vandaag een plan in ter afschaffing van het jeugdminimumloon in Amsterdam. De partijen vinden een jeugdloon voor volwassenen tussen de 18 en 23 niet meer van deze tijd en vinden dat Amsterdam een voorbeeld moet stellen voor de rest van Nederland. Een voorstel daartoe kan rekenen op een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad.

Ook door FNV Young & United wordt al maanden campagne gevoerd tegen het jeugdloon, wat in sommige gevallen tot de helft lager is dan het volwassen minimumloon. Pas in het 23e levensjaar wordt omgezet naar het volwassen minimumloon. Dat is een vreemde redenatie, zegt PvdA-raadslid Dennis Boutkan: ‘Je mag stemmen, autorijden en alcohol drinken. Waarom wordt er dan een kunstmatige grens van 23 jaar gehanteerd van jeugdloon, voor het uitvoeren van volwaardig werk?’ Dat je tot je 21e zelfs onder de armoedegrens kunt verdienen, vinden de partijen niet getuigen van een fatsoenlijk leven in Amsterdam.

SP-raadslid Peter Kwint: ‘Wij willen dat Amsterdam het goede voorbeeld geeft aan de rest van Nederland. Jongeren moeten de kans krijgen zelfstandig hun leven op te bouwen. Een volwaardig en fatsoenlijk loon is daarvoor onmisbaar’. Het voorstel bepleit niet alleen dat de gemeente geen jeugdlonen meer uitbetaalt, maar ook dat zij alleen nog maar diensten afneemt bij bedrijven die geen jeugdlonen uitbetalen in hun diensten voor Amsterdam. GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: ‘Wil je het jeugdloon echt de nek omdraaien, dan moet je geen zaken meer willen doen met bedrijven die dat gebruiken. Als de gemeente daar mee stopt, zoals dit voorstel betoogt, zet je echt een nieuwe trend.

Zaterdag 10 oktober lopen honderden werkende jongeren een mars door Amsterdam van de Beurs van Berlage naar de Stopera. Bij de ‘F*ck jeugdloon demonstratie’ zullen naast de Amsterdamse gemeenteraadsleden van de PvdA, SP en GroenLinks ook Tweede Kamerleden aanwezig zijn.

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan