Door Marjolein Moorman op 4 januari 2016

PvdA, GroenLinks & Partij voor de Dieren: gemeente in 2030 CO2-uitstootvrij

‘Daar’ en ‘later’ komen steeds dichterbij. Nu is de tijd om als Amsterdam serieuze klimaatdoelstellingen te formuleren en ons voor te bereiden op een duurzame toekomst. Vandaag dienen PvdA Amsterdam, GroenLinks Amsterdam en Partij voor de Dieren Amsterdam een klimaatinitiatief in die de ambities voor de stad flink opschroeft. Het doel: in 2030 de gemeentelijke organisatie CO2-uitstootvrij en 55% minder CO2-uitstoot in de gehele stad. In 2050 moet alle energie in Amsterdam duurzaam worden opgewekt.

De partijen borduren daarmee voort op de klimaatwet zoals die landelijk door GroenLinks en PvdA samen werd ingediend. Het zorgt ervoor dat de ambities worden vastgelegd in al het beleid van de gemeente. Zo moet duurzaamheid de verantwoordelijkheid worden van het gehele college, niet uitsluitend van de wethouder Duurzaamheid. GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: ‘De klimaatdoelstellingen moeten met dezelfde ernst worden behandeld ware het de financiën van de stad. Met een jaarlijkse begroting en een strenge naleving daarvan.’

‘Het wordt tijd dat Amsterdam een voortrekkersrol gaat vervullen voor de rest van het land’, zegt PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman. ‘Kijk eens naar een stad als Stockholm, waar 70% van de gebruikte energie al duurzaam opgewekt is. Amsterdam zit daar pas op 5%, dat kan niet meer.’

In het initiatiefvoorstel pleiten de partijen voor een gemeentelijke organisatie die in 2030 CO2-uitstoot vrij is. Daarnaast moet er in 2030 55% minder CO2 worden uitgestoten in de stad. Het vraagt de gemeentelijke organisatie om vijfjarenplannen op te stellen die aansluiten op de ambities. Daarmee sluit het aan op het vijfjaarlijkse ritme van het Klimaatakkoord uit Parijs. ‘Amsterdam moet haar verantwoordelijkheid nemen en de klimaatverandering op alle fronten aanpakken’, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter Partij voor de Dieren. ‘Er is forse klimaatwinst te boeken door een meer plantaardig voedselpatroon te stimuleren.’

Lees het hele voorstel hier: initiatiatiefvoorstel_gl_pvda_en_pvdd_over_klimaatinitiatief (1)

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman