11 februari 2015

PvdA & GroenLinks pakken jongerenschulden aan

Een uitvoerig plan van PvdA en GroenLinks om te werken aan schuldproblemen bij jongeren is vandaag aangenomen door een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Deze zomer werd het plan door de raadsleden Moorman en Ünver (beide PvdA) en Grootwassink en Roosma (beide GroenLinks) ingediend, om de groeiende schuldproblemen bij jongeren te lijf te gaan.

Het plan probeert het schuldenprobleem vanuit meerdere kanten aan te pakken. Zo is het voorstel om extra budgetbegeleiding te faciliteren bij risicojongeren en kinderen van ouders met schuldproblemen. Daarnaast wordt het moeilijker voor jongeren om zich uit te schrijven bij het GBA, om daarmee schuldeisers te vermijden. Deze zomer werd geconstateerd dat dat bijvoorbeeld in Nieuw-West een groot probleem vormt. Daarnaast stelt het plan voor om de toegang tot schuldhulp laagdrempeliger te maken, maar tegelijkertijd de capaciteit op orde te houden.

PvdA fractievoorzitter Marjolein Moorman is blij met het positieve onthaal van het plan. ‘Deze zomer hebben we een serie van initiatiefvoorstellen ingediend, waarvan dit er een is. Ik ben blij dat, na ons plan ter bestrijding van jeugdwerkloosheid, ook dit voorstel vrijwel geheel wordt omgezet tot beleid. Dat lijkt me zeer voordelig voor de stad.’