2 maart 2004

PvdA: Gezinscoach voor probleemgezinnen

PvdA: Gezinscoach voor probleemgezinnen !

De Partij van de Arbeid Amsterdam vindt dat alle kinderen probleemloos moeten kunnen opgroeien in een veilige thuissituatie. Helaas is dit niet het geval voor alle Amsterdamse kinderen. Het komt té vaak voor dat kinderen problemen veroorzaken (voor zich zelf of voor anderen). Dit komt in vele gevallen door het ontbreken van een veilige thuissituatie en opvoeding. Niks doen, de jongeren oppakken en laten opsluiten of te laat ingrijpen kan fatale gevolgen hebben voor het gezin en de ontwikkeling en toekomstperspectieven van de betreffende kinderen. De Partij van de Arbeid wil met deze nieuwe aanpak, waarbij niet alleen de probleemjongeren centraal staat, maar het hele gezin, de jeugdproblematiek in Amsterdam bij de wortel aanpakken.

Amma Asante schreef namens de PvdA een notitie over hulp aan probleemgezinnen van risico- en harde kernjongeren. De hulp moet er voor zorgen dat gezinnen (weer) grip krijgen op hun leven en hun problemen, dat de kans op terugval van de jongeren aanzienlijk wordt verminderd en herhaling bij broertjes en zusjes wordt voorkomen.

De PvdA wil dat het huidige pilotproject met gezinscoaches in Oost-Watergraafsmeer wordt uitgebreid naar andere stadsdelen. Gezinnen in Amsterdam Nieuw West hebben daarbij de voorkeur. Dit is namelijk een stukje Amsterdam waar de jeugd- en gezinsproblematiek een onorthodoxe en intensieve aanpak vergt. Gezien de beschikbare deskundigheid en capaciteit van hulpverleners vraagt de PvdA dat er in Nieuw West minimaal 200 gezinnen worden benaderd voor hulp. Daarnaast verzoekt de PvdA het college om aan te geven hoe andere problematische gezinnen in risicogebieden zoals Amsterdam Zuidoost op termijn ook kunnen beschikken over een gezinscoach.

Voor meer informatie: Amma Asante: 06-28129797

Klik hier voor de hele notitie