Door op 20 november 2015

PvdA-fractie op bezoek in Stockholm

Vanmorgen is de PvdA-fractie vertrokken voor een driedaags werkbezoek aan Stockholm. Om te leren van de beste projecten in Stockholm, om inspiratie op te doen en om kennis te delen. Onderdeel van de reis zijn onder andere bezoeken aan de lokale sociaal-democratische partij (SAP), de afdeling verkeersplanning en een activistische jongerenbeweging voor meer betaalbare huisvesting.

De Zweedse hoofdstad Stockholm is in meerdere opzichten vergelijkbaar met Amsterdam. Het kent een sociaal-democratische geschiedenis, het heeft ongeveer evenveel inwoners als Amsterdam, maar het is ook een stad waar meer mensen zouden willen wonen dan daar nu plek voor is. Bovendien kent Stockholm ook een sterk multiculturele samenleving. De afgelopen jaren worstelen zij met problemen als segregatie en populisme.

Het werkbezoek loopt van vrijdag tot en met zondag en komt op initiatief van Рen wordt bekostigd door de deelnemers zelf.