28 mei 2003

PvdA en VVD willen vacaturestop bij Gemeente

Gemeente Amsterdam moet vacaturestop instellen

PERSBERICHT

Amsterdam, 27 mei 2003

Het college kan door middel van een vacaturestop het best nu al anticiperen op de plannen om de omvang van het ambtelijk apparaat van de gemeente Amsterdam te verkleinen, volgens de Amsterdamse VVD en PvdA. Om het aantal ambtenaren op korte termijn in te perken moeten er volgens PvdA-fractievoorzitter Tjalling Halbertsma en VVD-fractievoorzitter Frits Huffnagel nu al maatregelen worden genomen. Huffnagel: “De ervaring leert dat overheidsorganisaties alleen maar groeien. Zo is bijvoorbeeld het afgelopen jaar het ambtelijk apparaat in Amsterdam uitgedijd met ruim 300 ambtenaren” .

Om nu te voorkomen dat de gemeente Amsterdam pas na de begroting eind dit jaar begint met de inperking van het ambtelijk apparaat willen de fractievoorzitters van de twee grootste partijen dat de gemeente per direct een vacaturestop instelt. Halbertsma: “Daarnaast moet ook nu al het herplaatsingsbeleid worden geïntensiveerd. Gedwongen ontslagen kunnen zo eerder voorkomen worden. Bovendien verminderen zo de herstructureringslasten (frictiekosten) voor de gemeente” . “Lopende procedures moeten onder de loep worden genomen want als je niet snel een vacaturestop inzet zullen er tot juni ambtenaren worden aangenomen die vervolgens in een later stadium elders weer moeten verdwijnen” , vult Huffnagel aan.

Volgens de voormannen van de PvdA en de VVD moet er nu worden doorgepakt. Ook de bonden hebben dit idee reeds geopperd. “Hoe eerder wij met een vacaturestop en intensivering van het herplaatsingsbeleid van ambtenaren beginnen, des te soepeler zullen voor iedereen de ombuigingen verlopen” , aldus Halbertsma.


Voor meer info: Frits Huffnagel (06-55733873) of Tjalling Halbertsma (06-22605002)