Door op 10 december 2016

PvdA en VVD willen meer openbare sporttoestellen in Amsterdamse parken!

VVD-raadslid Rik Torn en  PvdA raadslid Orhan Kayar, pleiten ervoor om op zoveel mogelijk plekken in parken en langs hardlooproutes openbare sporttoestellen neer te zetten. “Sporten is gezond, zo vind ook de gemeente. Tegelijkertijd zijn er nog niet in alle parken toestellen waar mensen fitness kunnen beoefenen. Dat moet beter kunnen!” aldus raadslid Torn.

In steden als New York, Beijing en Istanbul zetten lokale overheden fors in op de verbetering van de publieke gezondheid, door het plaatsen van voor iedereen bruikbare fitnesstoestellen in de openbare ruimte.  De twee raadsleden vinden dat Amsterdam, als bewegende en sportieve stad, niet kan achterblijven bij de wereldwijde trend. Bovendien sporten Amsterdammers veel. Tweederde van alle inwoners van de gemeente Amsterdam in de leeftijdscategorie 6-74 jaar beoefent minstens één keer per maand een sport. Amsterdam heeft bovendien de ambitie en de capaciteit om een gezonde stad te zijn, waarin iedereen kan sporten en bewegen.

“Een moderne stedelijke openbare ruimte nodigt uit tot meer bewegen, heeft een positieve invloed op de gezondheid van Amsterdammers en maakt onze stad aantrekkelijker. Bovendien moet iedereen die wil sporten kunnen sporten ongeacht zijn portemonnee of uitgangspositie.” zegt raadslid Kayar.

VVD en PvdA stellen daarom voor om in alle parken en ander geschikte groene gebieden langs bekende hardlooproutes in Amsterdam op minstens één locatie in dat gebied openbaar toegankelijke (fitness)toestellen – al dan niet in de vorm van klimrekken – te plaatsen.

Dit was ons gezamelijke persbericht!

“Nog meer gratis gezweet in parken” schreef Powned