8 juni 2017

PvdA en GroenLinks: Verbreek deal Airbnb

De deal die de gemeente Amsterdam met Airbnb heeft, levert de stad en Amsterdammers helemaal niets op. Dat het bedrijf haar verhuurders actief oproept zich te verzetten tegen de door Amsterdam voorgenomen meldplicht, is de druppel.  Daarom vinden de PvdA en GroenLinks dat deze boterzachte deal verbroken moet worden. Beide partijen zijn al langer zeer kritisch op de werkwijze van Airbnb en het effect van de ongebreidelde vakantieverhuur op de stad.

Fractievoorzitter van de PvdA Marjolein Moorman: ‘Wat wij als gemeente willen en wat Airbnb wil, blijkt keer op keer haaks op elkaar te staan. Wij willen met de meldplicht de wildgroei aan vakantieverhuur afremmen. Nu tast het de sociale  cohesie aan en drijft het de huizenprijzen op. Daarmee is iets wat ooit een sympathiek idee was een bedreiging voor Amsterdam geworden. Dat kan niet langer’, aldus Moorman.  ‘Bovendien hadden we met het bedrijf afgesproken dat zij zich aan de Amsterdamse regelgeving zouden houden. Dat wil Airbnb overduidelijk niet. Laten we daarom deze overeenkomst opzeggen.’

Met de meldplicht moeten Amsterdammers die hun huis willen verhuren dit van tevoren melden aan de gemeente. Dankzij deze meldplicht kan de overlast, illegale woningontrekking en handhavingskosten door illegale vakantieverhuur veel makkelijker bestreden en ingeperkt worden.

GroenLinks raadslid Jorrit Nuijens: ‘Die samenwerkingsovereenkomst deed al weinig, en is nu helemaal onnodig, na de meldplicht. Dat is mooi, dan heeft de gemeente alle ruimte om deze multinational veel harder aan te pakken’.

PvdA en GroenLinks zullen dit voorstel vanavond in de gemeenteraad doen.