23 januari 2020

Geef Amsterdamse jongeren meer kans op een tweede kans

De Amsterdamse fracties van de PvdA en D66 willen dat Amsterdamse jongeren die in de fout zijn gegaan meer kans krijgen op een tweede kans. Dit willen zij doen door het bezwaar te maken tegen het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) makkelijker te maken. Dit moet ertoe leiden dat jongeren na het ondergaan van hun straf beter perspectief krijgen doordat ze aan een baan of stage kunnen beginnen.

“Want zonder perspectief vallen jongeren sneller terug in crimineel gedrag,”  verklaart Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de PvdA Amsterdam. “Maar voor een baan of stage hebben jongeren een VOG nodig. Wat we echter vaak zien is dat veel van hen na het uitzitten van hun straf geen VOG krijgen terwijl de praktijk leert dat bezwaar maken daartegen zeer succesvol kan zijn. Daar moeten we onze jongeren op attenderen en bij gaan helpen.”

De PvdA en D66 willen dit doen door in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord een bezwaarloket VOG in te richten waar jonge Amsterdammers terecht kunnen voor ondersteuning. “Jongeren die criminele delicten plegen moeten daarvoor gestraft worden, maar verdienen na die straf ook een nieuwe kans op een beter bestaan,” aldus Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66. “Ik vind het bij het barmhartige karakter van Amsterdam passen dat we onze jongeren daar zo goed mogelijk in ondersteunen.” 

Het voorstel van PvdA en D66 werd met een ruime meerderheid aangenomen.