22 oktober 2002

PvdA: Einde aan gesol met het Stedelijk Museum.

Persbericht

PvdA: Einde aan gesol met het Stedelijk Museum.

Interpellatieverzoek t.b.v. raadsvergadering 23/10/02

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft zich zeer gestoord aan de verwarrende stroom uitlatingen van de kant van de Gemeente Amsterdam die het Stedelijk Museum onnodig beschadigd heeft.

De afgelopen weken zijn individuele functionarissen van de gemeente over elkaar heen gerold met beweringen, die vervolgens weer door anderen werden gegispt, of weer werden teruggenomen, dan wel achteraf als ‘zo niet bedoeld’ en ‘verkeerd geciteerd’ werden omschreven. De PvdA heeft er geen behoefte aan dit soort LPF-achtige methodieken uit Den Haag te importeren.

De PvdA verwacht van het college een helder en consistent beleid. De gemeenteraad mag er bovendien van uitgaan dat het college met één mond spreekt.

De fractie stelt het college daarom aanstaande woensdag tijdens de Gemeenteraadsvergadering de volgende vragen.

  1. Kan het college garanderen dat collegeleden voortaan geen openbare functioneringsgesprekken meer voeren over hun ambtenaren, waar zij immers zelf politiek verantwoordelijk voor zijn?
  2. Kan de raad er vanuit gaan dat de woordvoering over het Stedelijk Museum in het vervolg op een uniforme wijze geschiedt, en wel door de verantwoordelijke wethouder?
  3. Wanneer kan de raad een plan met een kop en een staart, eventueel met verschillende scenario’s, tegemoet zien over de toekomstige ontwikkeling van het Stedelijk Museum, waarna zij haar oordeel kan vellen?


Charlotte Riem Vis (06-28448360)

Tjalling B. Halbertsma (06-22605002)