16 maart 2004

PvdA centrum persbericht over regenboogvlaggen

PvdA Centrum doorbreekt impasse in discussie over regenboogvlaggen

De PvdA in het stadsdeel Centrum stelt voor om een raadswerkgroep “Reclame voor zichtbaarheid en diversiteit” in te stellen. Deze moet samen met homo-organisaties een plan opstellen om de binnenstad te gaan promoten als Homohoofdstad van Europa. De opdracht aan deze werkgroep is: ontwikkel voorstellen voor het zichtbaar houden van de ontmoetingsplekken en voorzieningen voor homoseksuelen in de Amsterdamse binnenstad door middel van het internationale symbool van de

homobeweging. Als het aan de sociaal-democraten ligt gaat deze werkgroep van start op 29 juni aanstaande. De werkgroep moet haar voorstellen uiterlijk januari 2005 presenteren, zodat ze kunnen worden meegenomen bij de behandeling van de Voorjaarsnota in 2005. Omdat het nog enige tijd duurt voor de werkgroep met aanbevelingen kan komen, terwijl het nieuwe welstandsbeleid binnenkort al behandeld zal worden ontstaat een overgangsperiode. De PvdA vraagt het Dagelijks Bestuur met een voorstel te komen, zodat homo ondernemers hun zaken kunnen promoten totdat de raad zich heeft gebogen over de aanbevelingen van de werkgroep. “Dit voorstel moet wel aansluiten op de uitgangspunten van het nieuwe Welstandsbeleid en zonder dat we allerlei malle juridische constructies moeten verzinnen om de uitzonderingen te rechtvaardigen”, aldus woordvoerder Jelle Houtsma.

De discussie van de afgelopen dagen heeft duidelijk gemaakt dat er veel ideeën zijn om de stad te promoten als homohoofdstad. Tegelijk is duidelijk dat de idee om iets te doen aan het woud van lelijke en verwaarloosde reclame ook op brede maatschappelijke steun kan rekenen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze elkaar in de weg gaan zitten. Het gebruik van het internationale symbool van de homobeweging wordt niet verboden, alleen het permanent gebruik voor reclame-doeleinden. Incidenteel commercieel gebruik van regenboogvlaggen, bijvoorbeeld tijdens de Gay Pride, moet wat de PvdA betreft mogelijk blijven. Jelle Houtsma: “Amsterdam wil de homohoofdstad van Europa zijn. Het stadsdeel zou bij zo’n evenement ondernemers, instellingen en inwoners van de binnenstad moeten stimuleren hun trots te tonen door middel van een regenboogvlag.” De PvdA denkt met dit voorstel de uitweg te bieden uit de impasse die is ontstaan. “Want we willen allemaal een mooie binnenstad, waar toeristen graag naar komen kijken. Tegelijk willen we allemaal de stad promoten als centrum van emancipatie en solidariteit, als een plek waar homoseksuele toeristen welkom zijn. “