Door op 3 maart 2015

PvdA: bierfiets weg uit de stad

Burgemeester Van der Laan werkt samen met de bierfiets-exploitanten aan beperking van de overlast en gevaarlijke situaties die het creëert. Ook wordt door de burgemeester onderzocht of bierfietsen in de APV verboden kunnen worden, mocht die beperking niet lukken. Volgens PvdA-raadslid Henk Boldewijn kan de bierfiets inderdaad het beste uit de stad worden geweerd, omdat het geduld van bewoners en winkeliers in het centrum allang op is.

Mede naar aanleiding van schriftelijke vragen die Boldewijn juni 2014 indiende is die zomer een onderzoek gestart naar de overlast van de bierfiets in het centrum. Dat onderzoek is de aanleiding voor de burgemeester geweest om in gesprek te gaan met de ondernemers en maatregelen te treffen. Bierfiets-chauffeurs krijgen nu trainingen, versterkte muziek is niet meer mogelijk en er komt een limiet op de alcoholconsumptie.

Volgens raadslid Boldewijn is het geduld op. ‘Eigenlijk elke Amsterdammer die ik over de bierfiets spreek, is het hartstochtelijk met mij eens. Al te lang is het voor hen een doorn in het oog’. De bierfiets vol lallende toeristen levert niet alleen geluidsoverlast op, de kolossale fiets levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Niet in de laatste plaats omdat de bierfietsers zelf in de regelmaat dronken zijn.