27 februari 2004

PvdA: Betaalbare huren ondernemers

PvdA pakt in de notitie

“Betaalbare huren ondernemers”

kwakkelende winkelstraten aan

De Amsterdamse PvdAsignaleert problemen in de winkelstraten van Amsterdam. Door enorme huurstijgingen komen kleinere winkeliers in de knel. Vooral die kleinere winkels maken een buurt aantrekkelijk. Vaak hebben ze een niet te onderschatten sociale functie. Uit een enquête van onderzoeksbureau O+S blijkt dat 26% van de ondernemers de huur met meer dan 20 procent zag stijgen.

Bouwe Olij , woordvoerder stedelijke ontwikkeling : Het is jammer dat bijvoorbeeld de breizaak in de Javastraat of de winkeltjes op de kastelenpleintjes in Buitenveldert niet kon blijven. Voor een sociale en veilige buurt is het van belang dat er voldoende winkelaanbod is. Ook is het belangrijk dat er voor ieder wat wils is. De meeste mensen kopen immers hun spullen in hun eigen buurtje.’

Daarom schreef de PvdA de notitie “ Betaalbare huren middenstanders ”. We hebben onderzocht welke problemen ondernemers tegenkomen als zij een huurverhoging krijgen. Hieruit blijkt dat de winkeliers uit de Amsterdamse Javastraat zich zorgen maken over de huurontwikkeling in hun straat. De meeste ondernemers huren van een particulier die de huren veel hoger op kunnen trekken dan corporaties. Ook hebben zij vaak veel minder oog voor een divers winkelaanbod. Hierdoor komt de leefbaarheid van de buurt onder druk te staan. Het vermoeden is dat vooral in de horeca sprake is van excessieve huurverhogingen, die tot gevolg hebben dat alleen dubieuze huurders de kosten nog kunnen opbrengen. De bakker op de hoek legt het dan af tegen de zoveelste kroeg of belwinkel.

Zati Yurdakul , woordvoerder Economische Zaken: ‘De overheid wil dergelijke malafide ondernemers weren, maar heeft hiervoor weinig wettelijke instrumenten, omdat het gaat om privaatrechtelijke verhoudingen tussen verhuurder en huurder. Daarom moeten de oplossingen worden gezocht in het optimaal inzetten van de middelen die de overheid wel tot haar beschikking heeft. Zo kan zij er voor zorgen dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn om de huurprijzen transparant te houden.’

In de PvdAnotitie “ Betaalbare huren voor middenstanders ” doet de Amsterdamse PvdAdaarom de volgende aanbevelingen :

Bedrijfshuuradviescommissie moet goedkoper Huurders moeten makkelijker kunnen achterhalen of een huurstijging terecht is. De bedrijfshuuradviescommissie, die beziet of een bepaalde huurprijs gerechtvaardigd is, is te duur. Een bedrag van 2900 euro is buitenproportioneel. Deze prijs moet veel lager.

Informatievoorziening via ondernemershuizen en straatmanagers

Ondernemershuizen moeten – systematisch- in de gaten houden wat de huren in een bepaalde buurt bedragen. Zij moeten op verzoek informatie verschaffen.

Advies aan de Stadsdelen:

De stadsdelen moeten zorgen dat ondernemers zich sterk verenigen en inventariseren in welke regio’s nog straatmanagers nodig zijn. Een aanpak waarin alle partijen meedenken en meedoen, is belangrijk. De stadsdelen zouden een actief aanschrijvingsbeleid moeten voeren en samen met corporaties en waar mogelijk panden moeten aankopen.

ZatiYurdakul, telefoon: 0653324872

Bouwe Olij, telefoon: 0652406206


[1] Bron: O+S Onderzoek positie MKB 2002, maart 2003