Wij zoeken jou! PvdA Amsterdam zoekt een secretaris

Door Bestuur PvdA Amsterdam op 17 februari 2020

Het bestuur van de PvdA Amsterdam is op zoek naar een enthousiaste en gedreven secretaris. De positie komt vacant vanwege de verhuizing van de huidige secretaris. De benoeming van de secretaris vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering van 14 maart a.s.

Iets voor jou? Stel je dan kandidaat!

De rol van het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, wethouders, gemeenteraadsfractie, bestuurders/commissieleden in de stadsdelen en afdelingen. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur, houdt het hoofd koel in de dagelijkse (media)hectiek en leidt (politieke) processen in goede banen. Het bestuur begeleidt de fractie en houdt voortgangsgesprekken met de raadsleden. Ze signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen, bevordert een goede wisselwerking tussen de partij en de Amsterdamse samenleving en draagt mede zorg voor een sterke vereniging. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het proces richting verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want hoewel de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nog ver weg lijken, zijn de voorbereidingen daarvoor al gestart!

De huidige samenstelling van het afdelingsbestuur vind je hier.

De secretaris

De secretaris vervult een belangrijke taak binnen het bestuur. Zij is sparring partner van de voorzitter en houdt zicht op alle lopende zaken binnen het bestuur. Ze bereidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen voor. Ook verzorgt de secretaris de jaarplanning en het jaarverslag en is zij aanwezig bij het overleg met de voorzitters van de stadsdeel-afdelingen en bij de Verenigingsraad. Zij voert de voortgangsgesprekken met fractieleden. Ten slotte vervult de secretaris algemene bestuurstaken conform de binnen het bestuur afgesproken taakverdeling.

Profiel

We zoeken een secretaris die enthousiast is, overzicht houdt, punctueel is en die bij voorkeur bestuurlijke ervaring binnen een vrijwilligersorganisatie heeft. Kennis van en een netwerk in de partij strekt tot aanbeveling, evenals een netwerk of contacten binnen diverse organisaties. Uiteraard dient de secretaris, zoals alle bestuursleden, de beginselen van de partij en de erecode te onderschrijven en te ondertekenen.

De tijdsbesteding is ongeveer 10 à 15 uur per week. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Volgens de statuten is een bestuursfunctie niet te combineren met een politieke functie.

Procedure

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 14 maart 2020 zal de nieuwe secretaris worden gekozen. Kandidaten kunnen hun interesse tot 1 maart 2020 kenbaar maken door een mail met motivatie en curriculum vitae te sturen naar bestuur.amsterdam@pvda.nl. Voor vragen kan je terecht bij de huidige voorzitter, Bas Torenvliet (tel. 06-34279705) of de huidige secretaris, Gerben Biermann (tel. 06-18609392).

Bestuur PvdA Amsterdam

Bestuur PvdA Amsterdam

Op 15 november 2018 is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) het huidige afdelingsbestuur benoemd. Maak direct kennis met de leden van het bestuur! In de ALV van 26 juni 2019 is Nick Schipper benoemd als nieuwe penningmeester. Ook hebben we onze prioriteiten in een korte notitie vastgesteld. In de ALV van 20 november 2019 is de

Meer over Bestuur PvdA Amsterdam