27 oktober 2003

PvdA Amsterdam zet zich in voor de gesubsidieerde banen

PvdA Amsterdam zet zich in voor de gesubsidieerde banen!

Inzet: behoud van alle gesubsidieerde banen in Amsterdam. Om een aantal redenen:

1Voor behoud van de kwaliteit van de collectieve sector en leefbaarheid van wijken willen wij de gesubsidieerde arbeid behouden. Neem nou bijvoorbeeld de ID banen in de veiligheidssector. De toezichthouders, tramconducteurs, buurtconciërges en flatwachters. Dat zijn stuk voor stuk belangrijke banen die er toe bijdragen dat mensen zich veiliger voelen op straat. En dat is precies wat de PvdA wil.

2In de tweede plaats zijn ID banen belangrijk voor een hele grote groep mensen die niet zo gemakkelijk aan een baan kunnen komen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die jarenlang werkloos zijn geweest. Of delinquente jongeren die wel hun straf hebben uitgezeten, maar door een strafblad nergens een baan krijgen. Voor deze mensen is een steun in de rug bij het vinden van een reguliere baan noodzakelijk.

3In de derde plaats zijn er ook mensen in Amsterdam waarvan met zekerheid is vast te stellen dat zij nooit een reguliere baan kunnen vervullen, maar wel een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij via bepaald soort werk. Ook voor deze mensen vinden wij dat er een vorm van beschermde arbeid moet zijn. Het helpt hen niet alleen om een steentje bij te dragen, maar op deze manier komen ze ook uit hun isolement.

De Partij van de Arbeid wil voor al deze mensen dat er een baangarantie is. En die baangarantie vinden wij voor een groot deel in de vorm van gesubsidieerde arbeid. Een belangrijke les uit het verleden is wel dat ID banen bedoeld zijn om door te stromen naar een reguliere baan, zodat mensen betere secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen krijgen en beter betaald worden. In het verleden ontbrak het aan een stok achter de deur voor werkgevers om hun best te doen voor hun ID-medewerkers zodat zij binnen het bedrijf of elders konden doorstromen. Daar moet nu een verandering in komen.

Om al deze doelen te garanderen heeft de PvdA een motie ingediend tijdens de behandeling van de begroting 2003. In die motie, raadsbreed ondersteund, verzoekt raadslid Amma Asante aan het college om er alles aan te doen om de ID banen te behouden.

Enkele maanden later diende de PvdA samen met Groen Links een motie in waarin wij extra aandacht en financiële ondersteuning vroegen van het college voor werkgevers die praktisch helemaal afhankelijk zijn van ID-banen. Wij vinden het niet acceptabel dat door de bezuinigingen vanuit Den Haag deze werkgevers de deuren moeten sluiten met als gevolg dat vele duizenden werknemers ontslagen zouden worden. Dankzij deze vangnetregeling is een groot aantal werkgevers geholpen en zijn veel ID-medewerkers bespaard gebleven van ontslag.

Tijdens de begroting 2003 heeft de PvdA ook een financiële motie ingediend waarin wij extra miljoenen apart hebben gezet voor de bekostiging van ID-banen.

Kortom: de PvdA gaat voor het behoud van gesubsidieerde arbeid. Ook in de toekomst zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat het goede werk dat door vele Amsterdammers wordt verricht op straat, in de trams en metro’s, op scholen, bij culturele instellingen en zorginstellingen verdwijnen. Een voorwaarde daarbij is echter dat gesubsidieerde arbeid een stap moet zijn richting normaal betaald en reguliere arbeid.

Amma Asante

Woordvoerder ID banen

PvdA-fractie Amsterdam