PvdA Amsterdam wil Top-100 aanpak om ondermijnende criminaliteit te bestrijden

Door Sofyan Mbarki op 27 november 2018

Door een ‘Top 100-aanpak’ te introduceren voor activiteiten, personen, organisaties en bedrijven die de maatschappij ondermijnen willen wij als PvdA Amsterdam de ontwrichting van de stad te lijf gaan. Dit initiatiefvoorstel heeft onze fractievoorzitter Sofyan Mbarki afgelopen weekend ingediend. Het Parool berichtte hier uitgebreid over

Ondermijnende criminaliteit
Waar in Amsterdam zogenaamde high impact crimes zoals roofovervallen en gewelddadige inbraken afnemen, zien we dat de minder zichtbare, ondermijnende criminaliteit toeneemt. Onder ondermijnende criminaliteit verstaan we criminaliteit waarbij de onderwereld steeds meer vervlochten raakt met de bovenwereld waardoor maatschappelijke structuren en/of vertrouwen daarin wordt geschaad. Denk hierbij aan drugshandel, maar ook aan investeringen van crimineel geld in ondernemingen en panden in de stad, waar bewoners en ondernemers die alles op een eerlijke manier doen hinder van ondervinden.

Top-100 aanpak
Als PvdA Amsterdam willen wij grip krijgen op deze ondermijnende criminaliteit. Daarom stellen wij een aanpak voor waarin de honderd meest ontwrichtende organisaties, personen en activiteiten een speciale behandeling krijgen, gemodelleerd aan de succesvolle Top-600 aanpak. In deze behandeling wordt door een regisseur per casus bepaald welke organisaties samen om de tafel moeten om deze vorm van ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Er wordt een plan van aanpak opgesteld waar regelmatig de voortgang van getoetst wordt.
Bij de ene casus moeten de politie en het OM bijvoorbeeld samenwerken met de belastingdienst, en bij de andere casus zijn woningcorporaties heel relevant om aan te haken. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle kennis en kunde die nodig is om zaken op te lossen aanwezig is en dat organisaties zo weinig mogelijk langs elkaar heen werken. Effectief én toekomstbestendig.

De eerste reacties vanuit experts op ons voorstel zijn erg positief, dus wij hopen op dezelfde reacties als dit voorstel binnenkort in de Amsterdamse Gemeenteraad besproken wordt.

Heb je nog vragen of suggesties voor Sofyan Mbarki hierover? Mail dan naar s.mbarki@raad.amsterdam.nl

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de  Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki