PvdA Amsterdam wil langetermijnvisie van college op groei toerisme

18 oktober 2018

PvdA-raadslid Dennis Boutkan wil dat het college met een langetermijnvisie komt op de groei van het toerisme in Amsterdam. Vandaag heef hij tijdens de begrotingsbehandeling 2019 een motie ingediend waarin hij het college oproept om antwoord te geven op de vraag: hoe ziet het toerisme in Amsterdam er in 2025 uit en hoe gaan wij daar als stad mee om?

Dennis Boutkan wil dat er een verkenning komt waarbij gekeken wordt naar de impact van overtoerisme op de vier thema’s leefomgeving, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. “Op dit moment komen er jaarlijks zo’n 18 miljoen toeristen uit binnen- en buitenland naar Amsterdam. Het laatste groeiscenario laat zien dat dat bezoekersaantal binnen één decennium doorgroeit naar 25-30 miljoen jaarlijkse bezoekers. Daar moeten wij veel beter op voorbereid zijn dan dat we nu zijn. Buurten dreigen anders onleefbaar te worden en we hebben over toerisme in het coalitieakkoord afgesproken dat bewoners centraal staan.”

Een langetermijnvisie waarbij we keuzes gaan maken is volgens Dennis Boutkan noodzakelijk om tot oplossingen te komen: “Op dit moment weet niemand waar de kritieke grens ligt van het maximaal aantal bezoekers dat de stad aankan. Pas als je die informatie hebt, kun je beleid gaan maken op het sterker sturen- en daar waar nodig afremmen van toerisme.”

Als het aan Dennis Boutkan ligt, voldoet het beleid dat de gemeente gaat maken aan minimaal één vereiste: “In mijn ogen is het noodzakelijk dat er politiek, bestuurlijk, maatschappelijk en ambtelijk geen taboes zijn in het denken over de groei van toerisme en de daarbij horende druk en overlast die gestuurd moeten worden. Ongewone situaties kunnen om ongewone oplossingen vragen.”