Door Dennis Boutkan op 19 december 2018

PvdA Amsterdam wil extra korting op tarieven bezoekers-parkeren in Amsterdam

Op initiatief van de PvdA Amsterdam gaat het stadsbestuur onderzoeken of er nog extra korting kan komen op de parkeertarieven voor mensen die op bezoek komen bij Amsterdammers. Deze motie, die vandaag ingediend werd door de PvdA en SP, werd vandaag in de Amsterdamse gemeenteraad aangenomen. Het doel van de PvdA Amsterdam achter dit initiatief is ervoor zorgen dat we als stad Amsterdammers die sterk afhankelijk zijn van bezoek met de auto, tegemoet komen in het nieuwe parkeerbeleid.

“Het autoluw maken van de stad en zorgen voor meer leefruimte in de buurt en schonere lucht is hartstikke belangrijk. Maar tegelijkertijd moeten we ook oog hebben voor Amsterdammers die afhankelijk zijn van bezoek,” stelt ons raadslid Dennis Boutkan. “In de oorspronkelijke parkeerplannen van het college werd het aantal uren dat Amsterdammers bezoek kunnen ontvangen tegen 50% korting al verruimd, maar nu gaan we onderzoeken of we die uren nog wat goedkoper kunnen maken.”

Ook riep Dennis Boutkan in zijn motie het college op om de bezoekersregeling gebruiksvriendelijker te maken voor Amsterdammers. “De Amsterdammers die sterk afhankelijk zijn van bezoek zijn vaak Amsterdammers op leeftijd die moeite hebben met de snelle digitalisering. Daar moeten we oog voor hebben. Daarom vraag ik het college om te onderzoeken of we de regeling zo gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen maken. Ook voor mensen die minder bedreven zijn met computers en een lager taalniveau hebben.”

Heb je vragen aan Dennis over deze motie? Stuur dan een email naar d.boutkan@amsterdam.nl

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan