Door op 21 september 2015

PvdA Amsterdam tijdens de Politieke Ledenraad 19 september

De Amsterdamse afgevaardigden hebben met succes gezamenlijk de Politieke ledenraad van 19 september j.l. voorbereid. Ze hebben de vragen voor het ledenpanel voorbereid en een discussieavond met de leden op 10 september georganiseerd. De volgende thema’s kwamen aan de orde: het basisinkomen, goed werk voor mensen met en zonder beperking, zeggenschap in de zorg, een sociaal-democratische standaard in de zorg en uiteraard de actualiteit.

Aan het ledenpanel hebben 264 leden deelgenomen. Voor de uitkomsten van het ledenpanel, klik hier.

De ledenbijeenkomst over de thema’s was een inspirerende topavond vol interessante discussies, waarbij de samenvatting aan het eind van de avond met elkaar gedeeld werd.

Uiteindelijk hebben de afgevaardigden op basis van de uitkomsten van het ledenpanel en de discussie op de ledenbijeenkomst 5 moties opgesteld:

  1. Basisinkomen
  2. Goed werk
  3. Sociaaldemocratische standaard in de zorg: Huurdersleningen voor huisaanpassing
  4. Sociaaldemocratische standaard in de zorg: Behoud van buurtvoorzieningen na sluiten van verzorgingstehuizen
  5. Actualiteit: Vluchtelingen; wie A zegt moet ook B zeggen

Wilt u de tekst van de moties zien, klik hier.

Moties 2 en 5 zijn door het partijbestuur overgenomen en bij motie 1 en 3 zijn er nadere toezeggingen gedaan voor nadere uitwerking en overleg dat ze ingetrokken konden worden. Hiermee heeft Amsterdam veel bereikt en van zich laten horen. Motie 4 is helaas bij de stemming verworpen.

Afgevaardigde Edward Vos van de afdeling Nieuw-West: “De stemming op de Politiek ledenraad was prima. Er was nu voldoende tijd voor discussie. De Amsterdamse afgevaardigden hebben mede dankzij de inbreng van leden veel bereikt. We kunnen tevreden zijn over onze inspanningen.

De afgevaardigden kijken voldaan terug op het proces en de voorbereiding op de volgende Politieke ledenraad gaan we op dezelfde manier doen. Dat betekent dat leden opnieuw met een ledenpanel en een discussiebijeenkomst kunnen meepraten.