Door Marjolein Moorman op 10 april 2013

PvdA Amsterdam steunt verzet tegen strafbaarstelling illegaliteit

Amsterdam is een internationale stad waar we tolerantie hoog in het vaandel hebben staan. Dat is Amsterdam al eeuwen en als het aan de PvdA ligt zal dat ook nog eeuwen zo blijven. Wij vinden het dan ook onverteerbaar dat iemand strafbaar wordt verklaard  enkel en alleen omdat hij of zij zich zonder papieren in onze stad bevindt. Daarom hebben wij vorige week in de gemeenteraad een motie ingediend tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. En daarom ondertekenen we net als Job Cohen en vele andere PvdA leden de petitie ‘Zeg nee tegen het oppakken en opsluiten van illegalen’

Een aantal weken geleden werd er in Amsterdam een jongen van 18 opgepakt. De jongen werd een week lang vastgehouden in zijn sportkleren op Schiphol. Het betrof hier geen Top 600 jongere, maar een verstandelijk beperkte jongen die van de naschoolse opvang naar huis werd gebracht.

Hij werd opgepakt toen het busje waarin hij werd vervoerd, werd aangehouden omdat het een verkeerde straat in reed. De jongen bleek geen verblijfsvergunning te hebben. De jongen woont al lange tijd in Nederland, maar had geen papieren omdat zijn moeder die nooit voor hem heeft aangevraagd.

Is deze jongen een crimineel? Mijn verwachting is dat weinig mensen dat zullen vinden. Toch is het kabinet voornemens om illegaliteit strafbaar te stellen. Dus bovenop de mogelijkheid om mensen zonder papieren op te pakken en op te sluiten, worden ze straks ook nog als misdadiger bestempeld.

Dit gaat ons echt te ver. Wij willen mensen zonder papieren – vaak kwetsbare mensen zonder enig bezit, mensen die soms helemaal niet terug kunnen en buiten hun schuld tussen wal en schip zijn beland- niet tot misdadigers maken. Het geeft geen pas deze mensen, met vaak een traumatisch verleden, nog meer angst aan te jagen.

Bovendien lost het niets op en verergert het de problemen. Mensen zullen nog verder de illegaliteit worden ingeduwd, de dokter en het schoolplein gaan mijden, en minder snel misstanden melden bij de politie. De gevolgen zijn ernstig: nog meer kans op misbruik, mensenhandel, uitbuiting, onbehandelde gezondheidsklachten en overlevingscriminaliteit.

Wij zijn blij dat er in het regeerakkoord een kinderpardon is geregeld. Daarmee heeft de PvdA een groot verschil gemaakt voor 800 kinderen en hun familieleden. Ook zien we dat er door onze Haagse fractie hard wordt gestreden voor het verruimen van het buitenschuldcriterium. Dat past bij onze idealen, onze waarden en onze principes.

Het strafbaar stellen van illegaliteit past daar zeker niet bij. Het is in strijd met onze beginselen en botst met tal van internationale grondrechten en verdragen (Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Vrouwenverdrag, het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens).

Regeren betekent compromissen sluiten, maar sommige principes zijn nu eenmaal niet onderhandelbaar of inwisselbaar. Daar weet onze regeringspartner inmiddels alles van.

Nu is het tijd om ook onze grenzen aan te geven. Laten we erkennen dat we op het punt van de strafbaarstelling illegaliteit te kort door de bocht zijn gegaan. Er valt in de politiek over veel te onderhandelen, maar lijnrecht tegen je principes in werken, is een brug te ver.

Wij, de fractie van de PvdA Amsterdam, tekenen de petitie tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Mensen zonder papieren zijn geen criminelen. Teken jij mee? Dat kan hier.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman